ทำเนียบรุ่น สวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่ ๘๒

NOรูปถ่ายชื่อสกุลวันเกิด    
ที่อยู่
ประวัติงาน
เบอร์โทรหมายเหตุ
1กนก สุวรรณชาต (หนวด)
16027/09
25ก.ย.249314/4 ลาดพร้าว ซอย111 คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการใหญ่ คลังน้ำมันเชลล์ (Tank Master)
เคยเป็น ผ.จ.ก.คลังน้ำมันที่ภูเก็ต, สุราษฎร์, สระบุรี,ลำปาง,
ขอนแก่น, สปป. ลาว
0-2734-2313(กุหลาบโรย)
2รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ (Peep)
15078/06
4มิ.ย.2492247/67 ซอย 25/8 ม.สัมมากร ถนนรามคำแหง
แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240
เคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0-2373-6711-
3กมล นามเขื่อนแพทย์
14940/06
10มิ.ย. 249299/12 ซอยจิตรวิสุทธิ์ 1/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Early ปี 2548 ตำแหน่งสุดท้าย ผ.อ.ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
0-2447-3440-
4กฤช (สุรชัย) วิเศษสัมมาพันธ์
14947/06
11ธ.ค. 2491423/1 ซอยนวมินทร์ 27 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการ ประสานงานและ
ช่วยเหลือแรงงานสากล สำนักงานใหญ่ กรุง DOHA ,
P.O. Box 32184 - DOHA . QUATA
02-5873203, 093-4313756-
5กฤช สกลสัตยาทร (พัลลภ-พันธุ์ลาภ)
15110/06
4ก.ค.24921/19 ซอยสุวรรณพฤกษ์ 1 หมู่บ้านพฤกษชาติ ถนนรามคำแหง
แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240
เคยทำรายการทาง T.V.081-889-5742ทราบว่า ปัจจุบันมีถิ่นพำนักในสหรัฐ
6กฤษฎ์ไชยกร(สมชัย)พาสนไกรสร
15218/06
14เม.ย.2492เลขที่ 1/19 ซอยสุวรรณพฤกษ์ 1 หมู่บ้านพฤกษชาติ ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240
ตำแหน่งสุดท้ายเคย เป็น ผ.อ.สำนักงานโทรศัพท์ฯชนบท
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (บมจ. ที.โอ.ที. -บมจ.การสื่อสารแห่งชาติ)
0-21845388-
7กฤชวัตร(สกล)จงโชคดี-แซ่เอี้ยว (โย)
15159/06
11ม.ค.249218/130 ซอยเพชรเกษม 20 เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600
-02-467-5839-
8ดร.กว้าน สีตะธนี
15175/06
26ก.ย.24943/1 ถนนงามวงค์วาน ซอย23 (ม.พงษ์เพชร) บางเขน นนทบุรี 11000
ปรึกษา ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่087-0732010(กุหลาบโรย)
9กวี ปิ่นสุวรรณ
16029/09
14ส.ค.2492318 ถ.พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
เคยเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ของ ธ.กรุงเทพ จำกัด สาขาอุบลราชธานี
0-4525-4878(กุหลาบโรย)
10กิจจา นาคสมภพ
15097/06
26ส.ค.249222/27 ถนนรามคำแหง ซอย 136
แขวง/เขต สะพานสูง กทม.10110
ที่ปรึกษากฎหมาย – ทนายความ
ประธานกรรมการ มูลนิธิ อุตตมะ(UTTAMA FOUNDATION )
กรรมการ มูลนิธิ รวมใจช่วยไทยพัฒนา
กรรมการ/เลขานุการ มูลนิธิ เทพารักษ์
087-0040444E-Mail : Kijjalawye @ gmail.com
11กันตภณ (สมเกียรติ์) สิทธิเวช
14872/06
40/402 ม.กรุงทอง 4 (ซ.สมาคมแพทย์) ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพ 10240
ตำแหน่งสุดท้าย (30 ก.ย. 52) นายอำเภอพนา จ. อำนาจเจริญ0-2946-6700-
12กัมปนาท ถาวรฉันท์
15017/06
20ม.ค.2493160 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซอย 5 แขวง/เข9วังทองหลาง กทม.10310-099-2196172-
13กิตติ (งี้) เพียรกิจกรรม (เกียงงี้ แซ่ฉั่ว)
15152/06
12เม.ย.2492151 ซอยศรีศักดิ์รินทร์ ถนน ณ ระนอง
คลองเตย กทม.10110
-02-2400616*** , 02-6710469-70(กุหลาบโรย)
14กิตติ อิสริยะประชา
15270/06
5พ.ย.2490270/23 ม.รอเยลปาร์กวิว ซอยมหาดไทยลาดพร้าว ซอย122 กรุงเทพ 10240เคยเป็นประธานกรรมการบริษัท Amex Origin Advertising จำกัด08-1822-8677-
15กิตินัษฐ์ กาญจนพนัง (นกเอี้ยง)
15186/06
3647 E - F.M. LAMBASAS TEXAS, TX.75650 U.S.A.
มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ
เคยทำงานด้านคลีนิคสุขภาพ ที่ California(254) 6305525(กุหลาบโรย)
16กิติพงษ์ เลิศกนกกุล
16017/09
4ต.ค.2493167/186 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000Early. ปี 2549 จากตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบริหารกลยุทธ์ กลุ่ม โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
--
17น.พ.เกรียงศักดิ์ อิสระยั่งยืน
14953/06
6ก.พ.2493178 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ใต้ ซอย 8
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 (ที่อยู่ตามทะเบียน-บ้านมารดา)
Rest**No 2701 Tulburg Circle Modesto C.A 95356 U.S.A.
-02-953-8516 ,(209) 523-8044, (209) 526-1677-
18เกริกศักดิ์ บริพนธ์ (ฉั่ว)
15080/06
2490322 ซอยช่างนาค ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
คลองสาน กทม.10600
เคยเป็นจากกรรมการ บมจ. S.P.C.ชลบุรี0-2437-2031 ,08-97464745-
19เกษม เทียนผาสุข
15126/06
19ธ.ค.2492586/58 ถ.สุขาภิบาล ตลาดมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
เคยเป็นเจ้าของ ห้างทองเทียนผาสุข ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร
081-812-5514-
20เกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (อ้อน)
15638/08
19/32 หมู่บ้าน เหรียญเนชอรัลโฮม ถนนเทพกุญชร 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนและ ประมวลผลมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต081-9273605-
21แก้ว พัวกนกหิรัญ (แก้ว)
14890/06
15พ.ย.2490235 ม.1 ถ.เชียงใหม่-แม่ริม ต.แม่สก อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ 50180ตำแหน่งสุดท้าย ผ.จ.ก.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน) สาขา อ.แม่ริม085-9200970-
22แกว่น สีตะธนี
15019/06
29พ.ย.249213/277 ซอยเลิศพัฒนาเหนือ (ริมคลองบางค้อ) ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. 10150 ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย085-1214179-
23รศ.ดร.ไกร (สุริยะ) โพธิ์งาม (ยะ)
15047/06
16มิ.ย.249316/11 หมู่บ้านอิ่มอัมพร 2 ซอยจรัลสนิทวงค์ 13 เขตตลิ่งชัน กทม.10170เคยเป็น รศ. คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง0-2410-4170, 086- 780-5157-
24โกวิท ปัญญาตรง
14878/06
3 พ.ย.249331/147 หมู่บ้าน ลดาวัลย์ ถนนพุทธมณฑล สาย 2 แขวง/เขต ทวีวัฒนา กทม.101700เคยเป็น ผ.อ. สำนักโครงการพระราชดำริและความมั่นคง
กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ
เคยทำงาน อนุรักษ์ต้นน้ำทั่วประเทศ ตามโครงการพระราชดำริ
08-1837-3188(กุหลาบโรย)
25ไกรศรี พันธุ์ลี
16028/09
24925/41 ซ.เจ้าพระยา ถ.สุขุมวิท71 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม10110
REST. 237 PARRAMATTA RD. ANNANDALE N.W.S. 2038 AUSTRALIA
-02-711-2214 , (0412)- 008682-
26ขจัด ธรรมสุข
15233/06
6ต.ค.2493 60/91 ถนนรามอินทราซอย 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
ตำแหน่งสุดท้ายที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย บริษัท ที.โอ.ที.จำกัด (มหาชน)089-300-2608-
27ขวัญชัย แห่งเชาวนิช (ขวัญ)
14927/06
13ก.ค.24913/83 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 ตำแหน่งสุดท้าย ผจก.โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำการประปานครหลวง 08-1920-5186, 02-504-0252-
28คงศักดิ์ สุภาสูรย์
14992/06
12พ.ค.2493131/756 หมู่บ้านการเคหะ ถนนพระราม 2 บางขุนเทียน กทม.10150ที่ปรึกษา/ผู้จัดการอาวุโส บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด(OMIC)08-19114613-
29รศ.ดร.ครรชิต ไมตรี
15172/06
15ม.ค.249459/317 หมู่บ้านเมืองทอง ถนนแจ้งวัฒนะ 29 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ตำแหน่งสุดท้าย อาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี่เจ้าคุณทหารลาดกระบัง086-403-4572E-Mail:Kanchit@CRSC.KMITL.AC.TH.หรือE-Mail :KANCHIT@GEOCITIES.TH.
30คณิสร วัสสิกี
15172/06
17ก.ค.249320/22 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี(ทะเบียนบ้าน)เคยทำงานที่ บมจ.เซรามิอุตสาหกรรมไทย อ.หนองแซง จ.สระบุรี0-2940-7880-
31คะเน กิตติโกวิท (โด่ง)
15015/06
24มี.ค.249388/16 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ร.9 แขวง/เขต ประเวศน์ กทม. 10250 เคยเป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
089-1307760-
32อาจารย์จรัล ณ ระนอง
16013/09
21ก.ค.2492235/17 ถ.วงษ์สว่างบางซื่อ เขตดุสิต กทม.10800
ตำแหน่งสุดท้าย อาจารย์ภาควิชาฟิสิกค์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 0-2913-0143-
33จรูญ เจียรนัยกุล
15165/06
18ธ.ค.2493221/63 หมู่ที่ 6
ซอยชัยเกียรติ 2 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม.10210
ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
08-1505-7834-
34จารุวัฒน์ มงคลธนทรรศ (จิงกก - แซ่ตั้ง)
15121/06
159/121 ซ.วัดไตรรัตนาราม
ถ.รามอินทรา บางเขน กทม.10220
ตำแหน่งสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
เคยเป็นที่ปรึกษา กระทรวงเกษตร
รัฐบาลประเทศ กานา (Ghana)
02-552-0211 , 081-8030184-
35จำนง อินทรตุล
15007/06
249288 ซอยลาดพร้าว 122 แขวง/เขตวังทองหลาง กทม.10230
0-2514-2654 , 08-1259-0142-
36จุมพล มั่นหมาย
14971/06
23ก.ย.2493888 ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนกาญจนาภิเศก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.10170 ตำแหน่งสุดท้าย รักษาการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เคยโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง 08-1821-8700(กุหลาบโรย)
37พ.ต.ท.จุมพล วัฒนะคีรี
16004/09
1ต.ค.2492192 ม. 4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140ตำแหน่งสุดท้าย รอง ผกก.กองบังคับการวิชาการ ร.ร.นายร้อยสามพราน084-3949987(กุหลาบโรย)
38ฉัตร หาญพัฒนนันท์
15001/06
10ก.ค.2493 20 ซอยบางแค 3 (บุญมี) ถนนบางแค แขวง/เขต บางแค กทม. 10160
ตำแหน่งสุดท้าย รองผู้อำนวยการใหญ่(สายงานวิศวกรรม) บมจ. ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย [ AOT.]08-1842-8515-
39ฉัตรชัย กานต์โกศล
15144/06
249221/755 หมู่ที่ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160
-08-5125-4039-
40ฉัตรชัย กิตติเวช (หมู)
14963/06
11มิ.ย.2493926 ก.ซอยสี่มิตร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000เคยทำงานวงการบันเทิงในสหรัฐ, อดีต รองประธานกรรมการ บริษัท น้ำพุพลาซ่าจำกัด ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร081-858-0706 ,0-3442-3202 ,0-3441-1929(กุหลาบโรย)
41ฉัตรชัย ตรีวิทยาภูมิ
15224/06
20 เม.ย.249147/38 ซอยเพชรเกษม 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600เคยทำงานตำแหน่งสุดท้าย ปรึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย08-9109-8918 , 0-2472-3928,0-2891-8813 CHATCHAILIM@ICQMAIL .COM
42ฉัตรชัย พราหมณ์แก้ว (ดำ)
15194/06
4 ซอยโชคชัย 4 (ซอย 56แยก3) ลาดพร้าว กทม.10230 ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการ ส่วนอุทยานฯ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 4 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ฯ08-19584293 , 02-5141343shatchaiosk82@hotmail.com
43เฉลิมเกียรติ พิทักษ์ชัยอนันต์ (กิมตระกูล)
15082/06
13 ก.พ. 2494300/589 หมู่ที่ 10 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000 อดีต-เคยทำงาน กรมป่าไม้0-5380-5488-
44เฉลิมชัย เหมศรีชาติ
15058/06
5 ธ.ค.249322/824 บ้านสวนธน ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ10540
ที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(ซื้อขายหลักทรัพย์)
อดีต ผจก.ธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขานายายอาม, สาขา อ.ขลุง จันทบุรี ,สาขาตราด, สาขาท่ามะกา ,สาขาทองผาภูมิ กาญจนบุรี (5 ธ.ค.2542)
084-701-6260-
45เฉลิมพล ทรัพย์เมือง
15043/06
26 มิ.ย. 249249/1 ซอยปุญวิถี 29 สุขุมวิท 101 บางจาก เขตพระโขนง กทม.10260สถาปนิกสำนักงานมัณฑนากรเดอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์
เคยออกแบบตบแต่งภายในตึกยาวของ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
08-1619-9605 , 0-2311-4591-
46เฉลิมวงศ์ วงษ์วัฒนะ
15184/06
19 มิ.ย.24927/2ม. 6 ซอยพัฒนา 4 ถนนพัฒนา
ตำบล/อำเภอ หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220
อดีตเป็นวิศวกร ขุดเจาะน้ำมันหลายประเทศ (เป็น บุตรของนายสุพัฒน์ วงค์วัฒนะ อดีตผู้ว่าราชการขอนแก่น)0-4228-5012 ,086-045-2042-
47ชนะ ผลิพัฒน์
15997/09
17 มี.ค.2490112/70 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านชินเขต ซอย1/11 ถนนงามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม.10210
เคยเป็น ผจก.โรงงาน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานแก่งคอย จ.สระบุรี 081-989-9389 ,0-2589-2668-
48ชนะ แสงหล่อ (นะ-เสริฐ)
14893/06
7 มิ.ย. 2492 เลขที่ 757/6 ถ.เจริญนครซอย 39 (ซอยเกษมสุวรรณ) เขตคลองสาน กทม.10600 เคยดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญองค์การเภสัชกรรม0-2459 3111(กุหลาบโรย)
49ชนินทร์ กิติสาชานนท์
14888/06
3 ส.ค. 2494Rest. No. 40036 ATHENA Lane, MURRIETA, C.A. 92562 U.S.A.-(951)-677-5246(กุหลาบโรย)
เคยมาสังสรรค์รุ่นเมื่อ 18 ธ.ค. 2547
50ชเยนทร์ เปลื้องเจริญ
14904/06
22 ต.ค.2493123/9 หมู่ 1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติจ.สระบุรี 12240ตำแหน่งสุดท้าย ป่าไม้อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี08-9767-3319-
51พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา
(15006/06
24931881 ถนนสืบศิริ ซอย 34 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000ผู้บัญชาการตำรวจประจำ สตช.(อัตรา พล.ต.ท.)รองกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3
ผู้บังคับการ ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้บังคับการตำรวจ จังหวัด ชัยภูมิ
087-9696452-
52ชวลิต จันทรทิม
15123/06
10 ต.ค.2493 บ้าน(เดิม) 199/157 ซอยท่าอิฐ ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
บ้าน(ใหม่) เลขที่ 122 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองดง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ 33160
มี สำนักงานบัญชี วี.ซี. เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ089-4568134-
53ชัชวาล ตันตระการวุฒิ(เชิดศักดิ์)
15101/06
10มิ.ย.2491143 ถนนนครสวรรค์ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบ กทม. 10100เคยทำงาน บริษัท UNOCAL (THAILAND) จำกัด
เคยทำธุรกิจพัฒนาที่ดิน, โรงงานขนาดเล็ก
0-2282-7859 ,083-1224388-
54ชัชวาล วิไลวงษ์ (ตึ๋ง)
15096/06
7 พ.ย. 249454/235 ม.บุราศิริ ถนนชัยพฤกษ์ ต.คลองข่อย อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี
-08-1890-1026-
55ชัยณรงค์ เชาวน์ดี (ตั๋ง)
14957/06
26 ก.ย.2492148/37 ซอยวัดภาวนาภิรตาราม ถนนบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.10600 ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต เป็นรองอธิบดีอัยการ ฝ่ายคดีแรงงาน ภาค 7 สำนักงานอธิบดีอัยการ ภาค 7
08-9202-1471(กุหลาบโรย)
56ชัยเทพ(พรเทพ) บูรณมาตร์
15026/06
95 ซอยจรัลสนิทวงค์ 85 (ซอยพระครู) บางกอกน้อย กทม.10700ตำแหน่งสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ
08-16424424-
57ชัยธวัช อยู่สำราญ (แอ๊ด)
15161/06
24 ม.ค.2493147 ซอยสิทธิเกษม ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.10600 ตำแหน่งสุดท้าย ผ.อ.สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) กรุงเทพมหานคร
089-893-2970 ,0-2439-5368(กุหลาบโรย)
58ชัยพันธ์ ประภาสะวัต (ตั้ม)
14896/06
3 ก.ย.24939 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ประธานกรรมการ มูลนิธิเทพารักษ์, คณะทำงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ทำงานเป็นปฎิมากร (สร้างพระพุธรูปขนาดใหญ่),
ทำงานรายการ /วิจารย์ข่าวสาร ทั้ง TV และ วิทยุ
ปัจจุบัน เป็นกรรมการ มูลนิธิ สถาบันวิชาการ 14 ตุลา,
093-5698788-
59ชัยรัช กิ่งกาญจนาธร (ถาวร)
1490/06
11 พ.ค.2491603/189 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านเพชรเกษม 2 ใต้ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กทม.10160 ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ตรวจราชการ กรมที่ดิน0-2454-5725, 0-2801-3849 ,085-1141993-
60ชาญ(ชัยชาญ)สวัสดิ์วุฒิชัยกุล
14957/ 06
14ธ.ค.249011/4 ซอยอนามัยงามเจริญ ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 มีโรงงาน ทำอุตสาหกรรมอะไหล่ รถจักรยานยนต์08-90211514 , 0-2896-5058-
61พลเรือตรี ชาญชนะ บัวเทพ ร.น.
14950/06
28 ส.ค.2492553/113 หมู่บ้านสราญสิริ ซอย 5 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ กทม. 10140ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้ากองฯ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
เคยดูแล หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบแผ่นดินไหวดอยสุเทพ จังหวัด เชียงใหม่

0-2870-3045 , 08-9480-0767ผู้เชี่ยวชาญธรณีวิทยา,แผ่นดินไหว/สมุทรศาสตร์
62ชาญณรงค์ บางท่าไม้
14440/05
26 พ.ค. 2492บ้าน(บิดา/มารดา) 91/403 ซ.ปัฐวิกรณ์ 12 ม.11 ถ.รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230
Office./Rest SIAM HUT Resturant
4521 Del Prado Blrd.S Cape Coral FL.33904 U.S.A.
-008-1- (239)-9454247 , 02-510-9679มีถี่นพำนักอยู่ที่รัฐ FLORIDA อเมริกา
63ชาตรี ไวยาวัจมัย
14875/06
2 พ.ย.249312/123 ถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนคร ชลบุรี
083-5836555-
64ชุมพล สุจริต (มวล)
15204/06
28 ม.ค.2494143/1 ซอยสันติ 5 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Rest. No. 4724 Leesburg , Hopkins, South CAROLINA 29061 U.S.A.
เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญบริษัท CIBA–GIGY . USA (ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นใยสิ่งทอ)
-E-Mail
65ชูศักดิ์ เล้าสุทธิพงศ์
16034/09
31 มี.ค.249271/219 ถนนรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510กรรมการผู้จัดการ บริษัท S.K.Union จำกัด02-372-9519, 089-674-8963-
66น.พ.ชูสิน จีระจิตสัมพันธ์
14944/06
2 ส.ค.2491105/36 ซ.แสนสุข 3 ม.พฤกษชาติแสนสุข ถ.รามคำแหง ซอย118 แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 10240แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา Urination (ระบบปัสสาวะ) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซอยนานาเหนือ ถ.สุขุมวิท กทม.101100-2372-2607 , 081-6188114E-Mail : CHOESINJ@HOTMAIL.COM
67ชำนาญ วินทวามร
15135/06
16 พ.ย.2491161/3 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บางขุนพรหม กทม.10200เคยทำงาน ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) /บริษัท SAMCO จำกัด
Early Retired ปี 2545
08-6058-0080 -
68ชีระศักดิ์ สุทธิวาธิน
14961/06
482/1 ถนนบางขุนนนท์-บางกอกน้อย แขวงตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย กทม.10170
---
69เชิดชัย พันธ์พฤกษ์ (เชิด)
14882/06
5 ก.พ.2493บ้าน (เดิม)เลขที่ 2/15 ซอย 2 หมู่บ้านบัวขาว ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี กทม. 10510
บ้าน (ปัจจุบัน) 56/1 หมู่ที่ 4 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย 64140
-089-7500578-
70โชติสกุล ทองสาริ (แดง)
15073/06
29 ก.พ. 249114/19 ม.8 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160นักธุรกิจเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางสุภาพสตรี-(กุหลาบโรย)
71ไชยณรงค์ พฤกษะวัน (George)
15093/06
14 ม.ค.2494173/1 ถ.เพชรเกษม ซอย 96 บางแคเหนือ กทม.10160เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัฐIndiana U.S.A. นาน 30 ปี กลับมาอยู่เมืองไทย
081-8105201-
72น.พ. ไชยยันตร์ พรพงศ์ (จู๊ด)
14958/06
13 พ.ค.2493163/2 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000คลินิกหมอไชยยันตร์ 126/6 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
เคยเป็น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร.พ.ศูนย์ สรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
08-1879-7103-
73ฐานันท์ (อนันต์) วรรณโกวิท
15162/06
26-ก.พ. 249333/42 ม.19 ซ.สมาคมชาวปักใต้ ถ.พุทธมณฑลสาย 2(แยกกาญจนาภิเศก) แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170
เคยเป็น ผู้พิพากษาอาวุโส , อดีต รองประธานศาลฏีกาฯ08-9061-0632-
74พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี (อี๊ด)
15068/06
23 พ.ย.249470/14 ม.3 ถนนฉิมพลี ตลิ่งชัน กทม.10170
กรมวังผู้ใหญ่ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 วังสวนอัมพร กทม.
ที่ปรึกษา ราชเลขานุการในพระองค์ รัชกาลที่ 10
08-1558-9191-
75ณภัทรเอก ธนพรนนท์(ชัยพฤกษ์ รัตนกสิกร)
15141/06
31ก.ค.249219/22 หมู่บ้านเกษมสุข ถนนลำลูกกาคลอง 7 ต.บึงกำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150เคยรับราชการเป็นอาจารย์สอนหนังสือ ร.ร.สังกัด กทม.084-7278559เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลภายหลัง Early ปี 2546
76ร.ต.ท.ณมณฑ์ เกื้อชูศรี
15190/06
15 ก.พ.2494217/229 พหลโยธิน ซอย 50 แยก 11 แขวงคลองถนน สายไหม กทม.10220
ปัจจุบัน ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด
ดุสิตรีสอร์ต ชะอำ เพชรบุรี (บริเวณ ร.ร.ดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี )
เคยทำงาน สำนักงาน กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร S.M.E.
08-1850-4502อดีตเคยเป็นนักบิน,ผู้จัดการฝ่ายฯ บม. ปุ๋ยแห่งชาติจำกัด
77ณรงค์ พรหมลักขโณ
15059/06
26 ก.ย.2492บ้าน (เดิม) เลขที่ 352 อาคารสงเคราะห์ ทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา กทม.10120
บ้าน เลขที่ 17 ถนนนราธิวาส ซอย 8 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.10120
กรรมการบริหาร สนามกอร์ฟ อโยธยา ลิ้งส์ จังหวัดอยุธยา08-1803-3064-
78ณรงค์ ทองปรีชา(BIG VOICE)
15048 /06
5 มิ.ย.249375/1 หมู่ที่ 3 ซอยชาญกิจ ต.บางกะเบา อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 13120 เป็นวิศวกรเครื่องกล ,Early Retired มาประกอบธุรกิจส่วนตัว081-7562989-
79ณรงค์ วงค์ธนากาญจน์ (ตั้งชนะเลิศ)
14883/06
7 ม.ค.249189 ซอยเจริญนคร 55 คลองสาน กทม.10600 บริษัท นิวตั้น ซายน์ซ จำกัด0-24371161,0-2862-4543-4 ,08-1833-3680(กุหลาบโรย)
80พลตรี ณรงค์ สัจจะวาที
15022/06
6 พ.ย.2493664/189 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 56 บางพลัด กทม. 10700ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้าคณะ ตุลาการศาลทหารสูงสุดกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม กทม.08-1310-3490(กุหลาบโรย)
81ณรงค์ อัมพุช (อ๊อด)
14980/06
22 ก.ย.249212/29 ซอย 12/20 หมู่ที่ 12 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
บริษัท เคลียร์ แอนด์ คลีน วอเตอร์ จำกัด02-2471733 ,08-1815-3534-
82ณัฐศรัญญ์ อุทัยชลานนท์ (ไกรวุฒิ, ปรียาวัฒน์-โก๋)
14912/06
25/240 ม.3 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า(California) ถนนเจ้าฟ้าใน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เคยเป็นผู้จัดการ สนามกอล์ฟท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด พังงา0-7626-3918 ,08-9469-9595-
83ณัฐวุฒิ ชูเกียรติ (สมชาย ชูเกียรติ)
16012/09
11 เม.ย.249296 หมู่ที่ 9 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120 เจ้าของโรงงานเคมี T.P.FARMER อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร
056-631821 ,08-1785-2585-
84น.พ.ดนัย ทุริยานนท์
15034 / 06
2 ก.ค.249417 หมู่ที่ 2 ตำบลขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์พระพุทธบาท จ. สระบุรี-เคย ประธานชมรมสวนกุหลาบ จ.สระบุรี
85ดนัย กล้าวิทย์กรรม
15188 / 06
(ทะเบียนราษฎร์ปี 2539 ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)--ทะเบียนราษฎร์ปี 2548 ไม่มีข้อมูลอีก-
อาจไปต่างประเทศหรือ ทะเบียนบกพร่อง/เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือ DS ทราบว่า–ออกจากสวนกุหลาบ ชั้นม.ศ.1 และไปเรียนที่ ร.ร.ไพศาลศิลป์ หลังจากนั้นไม่ทราบรายลายละเอียด
86พลโท นายแพทย์ ดนัยพร จันทะยานี (หนุ่ย)
15033/06
15 ธ.ค.2493131/4 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
งาน เคยเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก / ช่วยราชการ ร.พ. ค่ายสุรนารี
08-1636-7713 , 0-4425-8859ปัจจุบัน เป็นผู้เชี่ยวชาญจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ
87ดำริห์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
(หริ)
16036/09
24 ส.ค.249236/23 ซ.พาณิชย์การ บางแวก ภาษีเจริญ กทม.10160ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด 08-6630-2494, 081-874-5559(กุหลาบโรย)
88เดชา สุนทราคม (ไซพันธ์แก้ว–เดย์)
15146/06
8 มี.ค.249277/33 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดร จ.อุดรธานี 41000
เคย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จ.อุดรธานี
ศูนย์เรียนรู้ เกษตรธรรมชาติ ของมูลนิธิเกษตรธรรมชาติ สาขา จ.อุดรธานี
0-42247478 , 08-9-6741194-
89เดชพล วิภูศิริ
15221/06
22 ส.ค.2493143/72 หมู่บ้านภาณุวิลล่า ถนนสิรินทร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700โรงแรมพิจิตรพลาซ่า เลขที่ 9 ถนนสระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ประธานกรรมการ บริษัท พิจิตรพร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 133/1-3 ซอยเทศบาล ถนนพิมลราช-ละหาร ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
08-1446-2804 , 0-2434-3437-
90ต้นวงศ์ คุณะเกษม ( ต้น)
14943 / 06
8 ม.ค.2492 เลขที่ 2 ซอย นวมิน 74 (แยก 3-10-19) ถนนนวมิน เขตคันนายาว กทม.10230ตำแหน่งสุดท้าย เป็นหัวหน้ากอง ฯ องค์การทหารผ่านศึก02-509-3579 ,085-0575006 (กุหลาบโรย)
91ตระการ จันทรปรรณิก
15183/06
28 ส.ค.24921544 ม.สกุลชัย 5 ถนนจรัลสนิทวงค์ ซอย 75 บางพลัด กทม.10700เคยทำงานที่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)0-2423-0478,0-2880-2044 ,08-9109-3478ตระการ จบการศึกษา/ทำงานที่ประเทศนิวซีแลด์ ก่อนมาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพฯ
92ตั๊ก ฐิติบรรณ (ตั๊ก แซ่หว่อง)
14894/06
5 ธ.ค. 2492212/1 ซอยเพชรเกษม96 (กมลพันธ์) ม.3 แขวง/เขตหนองแขม กทม.10160
เคยทำงาน หนังสือพิมพ์ เนชั่น บริษัท Nation Multimedia Group( Public Company)
08-49037320(กุหลาบโรย)
มีผลงานแสดงภาพเขียน เปิดตัว เดือน ธันวาม 2551
93เรืออากาศตรี ถวัลย์ ผลเกิด
14911/06
16 ต.ค.2492140 ม.1 บ้านทะนง ต.ปราสาททะนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ลาออกจากกองป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ (คปอ.)
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เมื่อ 1 ต.ค.2552
08-4827-0754ตำแหน่งสุดท้าย นายทหารประจำสถานีตรวจสอบและรายงานเขาเขียว ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
94น.อ.ถิยรัตน์ เจริญสุข ท.อ.(ตุ๊เล็ก)
15090/06
20มี.ค.2494111 / 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 18 (สุขสำราญ)
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
อดีตเคยเป็นนักบินเครื่องของกองทัพอากาศ/ อดีตนักบิน NOK AIR0-2583-6811 , 0-2960-4665ต.ท.รุ่น11 นนอ.รุ่น 18
95ทะนงชัย เธียไพรัตน์
16009/09
1/8 ซอยพัฒนเวศน์ 10 สุขุมวิทซอย 71 คลองตัน เขตวัฒนา กทม.1011 เคยเป็นผู้บริหาร/ กรรมการ บริษัท อีเธอนิตี้เทรด จำกัด (มหาชน)(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเภทกิจการขนส่ง)0-2711-3932 , 0-2392-0452-3 ,08-1843-7608ปัจจุบันขายกิจการ Logistic ให้กับ บริษัท มิตชูบิชิ ฯ แล้ว
96ทรงเดช อังทองกำเนิด
14899/06
3 มี.ค. 2494227/8 ม.26 ม.สวนมหาวงค์ 2 สุขาภิบาล 7 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2396-086
เคยทำงานที่ บมจ.Phelps Dodge (Thailand)0-2396-086(กุหลาบโรย)
97พล.อ.ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ (ลั่นแผ้ว-ทวน)
14998/06
6 พ.ย.249368 ม.14 หมู่บ้านปรีชา(ปิ่นเกล้า) ซอยปรีชา ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.10170 อดีต เจ้ากรมกิจการทหารช่าง ค่ายบูรฉัตรฯ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก
0-2887-9760,0-2887-7123 ,08-1807-3128
98พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา (ตู้)
16016/09
2497815 ซอยจรัลสนิทวงค์ 71 บางพลัด กทม.10700ตำแหน่งราชการใน สตช. สุดท้าย ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(17เม.ย.2551)089-9999973 , 0-2435-6715เคยเป็น ผู้แทนไทย เรื่อง คุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน
ที่ Geneva เคย เป็น ผบ. 191 , ผบ.ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และนายตำรวจราชสำนัก ฯ ผู้บังคับการประจำ บก.สอบสวน
กลางประธานกรรมการตรวจสอบ กิจการตำรวจ สภาผู้แทนฯ
กรรมการคณะต่างๆของสภาผู้แทน, เคยเป็น คณะกรรมการ กกต.กทม.
99ทวีศักดิ์ จีระออน
14900/06
7 พ.ค.2492131/118 หมู่บ้านราณี 4 ซอย 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 6 ตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กทม.10210 -0-2973-2047 , 08-1791-4108
100ทศพร แซ่ตั้ง
16003 / 09
บ้าน เดิมถนนเลียบคลองรังสิตอำเภอธัญญะบุรี จังหวัดปทุมธานีงาน (ไม่มีข้อมูล)--เหตุ ( ตรวจสอบเมื่อปีเมื่อก.พ.2548
ไม่พบข้อมูลจากฐานข้อมูล) มีบุคคลชื่อซ้ำกันหลายชื่อ
101ทองอินทร์ คูห์วัฒนศิลป์
16007 / 09
10 ต.ค.2490333/145 ประชาชื่น ท่าทราย นนทบุรี11000เคยเป็นผู้บริหารบัญชีและการเงิน บมจ. ช.การช่างจำกัด08-9451-6334 , 0-2954-1270-3-
102ทัศนะ อัชวังกูล (ทัศนะ โอวัฒนะสิน-Pecko)
14988/06
เคยเป็น ที่ปรึกษาสำนักงานประกันสังคม 7 หมู่ 4 ซอยไร่ขิง 1 ถ.วัดไร่ขิง ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000
อดีต ผ.อ.สำนักงานประกันสังคมเขต 2(บางขุนเทียน), และที่
ผ็อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมจั งหวัดนครราชสีมา
08-9991-6190 ,0-3432-1130(กุหลาบโรย)
103เทิดเกียรติ์ กาญจนวิสุทธิ์(ตุ้ม)
15115 / 06
8 ม.ค.249355 หมู่ที่ 1 ภามาศ อพาร์ทเมนท์ –มินิมาร์ท ต.คลองหก ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120-086-943-1060-
104เทียนชัย เจริญกิจไพบูลย์ (-เส่งโปแซ่เตีย-)
15167 / 06
10 ส.ค.2490 720/7-8 ถ.สุขสวัสดิ์ ใกล้สะพานบางปะแก้ว เขตราษฎร์บูรณะ กทม.10140ร้านกิจไพบูลย์02-468-2419-
105ธงชัย กลั่นแก้ว
15136/ 06
26ธ.ค.2492168/1 ริมทางรถไฟตลาดพลู แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10600
เคยทำงานที่ บริษัท สยามกลการ จำกัด, ปัจจุบันทำงานส่วนตัว0-2891-3308 , 089-6991588-
106ธนวัฒน์ (อนุวัฒน์) สืบสุวรรณ(ว่าว)
14946/06
54/4 ซอยมหาดไทย 1 ถนนลาดพร้าว ซอย 122 แขวง/เขต วังทองหลางกทม.10310
เคยทำงาน บจม. แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
50 GMM GRAMMY PLACE ถนนอโศกมนตรี กทม. 10110
0-2514-1190, 0-2934-1216-
107ธนัชชัย สิงหลกะ (หมู)
15234 / 06
22 ซอยอารี 5 แขวงสามเสนใน ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กทม.10400ที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์0-2279-0334 , 0-2245-4100 ต่อ 830 , 08-1433-3703-
108ธนิต พิมพ์ธารา
14898/06
16 พ.ค. 2494222/6 หน้าวัดต้นผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ. ลำปางเคยเป็นอาจารย์ ร.ร.อัสสัมชัน ลำปาง(กุหลาบโรย)
109ธโนทัย สุขทิศ
14915 /06
29 พ.ค.2493 168/59 เพรสทีจทาวเวอร์ 10 A ถนนสุขุมวิท ซอย 23 แขวง/เขตวัฒนา กทม. 10110 เคยเป็นที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 0-2664-1733 , 08-1558-8118เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี อุตสาหกรรม,
เคยเป็นเลขารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
110ธวัชชัย เจนเจษฎา (ปอ)
15120/06
24 ธ.ค.249061/131 ซอย หมู่บ้านทวีมิตร ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม.10310ประธานกรรมการ บริษัท ไทยศิริกรุ๊ป จำกัด
0-2226-5846 , 08-16176365-
111ธวัชชัย โสตเนียม
15220/ 06
4 ม.ค. 2494304/971 ถนนพหลโยธิน ซอย 49/1 แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กทม.10210
บ้าน (ปัจจุบัน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนสายลพบุรี-วังม่วง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี
ตำแหน่งสุดท้าย นายอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี08-1852-3673(ปลูกบ้าน/ทำสวนเกษตร)
112พล.ต.ธานี บุนนาค (เล็ก)
14968/06
18ก.ย.2494431/66 อาคารสาธรเพลส ซอยกรุงธนบุรี 1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.10600 ตำแหน่งสุดท้าย ทำงานที่ กรมแผนที่ทหาร0-2862-0837 , 081-5852578 , 081-7228762-
113ธำรง ธรรมสุคติ (ตุ๋ย)
15215/ 06
18 มี.ค.2493114/34 ถนนจรัลสนิทวงค์ ซอย 18 (วัดโพธิ์เรียง) แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กทม. 10700 เคยทำงานที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 0-2412-1453 , 08-5019-3453-
114ธำรงเกียรติ นาคะประวิง
14898/06
20 พ.ย.2493127/1 ม.9 ซอยภาณุ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย บางกรวย นนทบุรี 11130 เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย0-2422-1247 , 081-5505869-
115น.พ.ธีระพงษ์ ทังสุบุตร
14959 /06
27 ก.ย. 24931080/4 ซอยเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600ตำแหน่งสุดท้าย ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์ ร.พ.ราชวิถี ถนนพญาไท กทม.0-2457-4333 -
116ธีรพงษ์ รัตนบูรณ์
14975/06
30 ธ.ค.249259/81 หมู่ที่ 11 ซอยศานติ บางนา-ตราด (ก.ม.3.5) แขวง/เขตบางนา กทม.10260ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้าสายงานข้อมูลภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย0-2393-8766, 0-2356-7382-
117ธีรวัฒน์ สุทธิธนะวัฒน์ (อ้วน)
15111/06
27 ต.ค. 24941/7 ซอยชัยพฤกษ์ 1 หมู่บ้านพฤกษชาติ ถ.รามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240 เคยเป็นผู้จัดการ บริษัทเอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก0-2372-0528, 0-2373-8182 , 08-19397520(กุหลาบโรย)
118นภดล พีระเสถียร
14930/06
31 ส.ค. 2492404/8 ม.6 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 43 ถนนเศรษฐกิจ แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160 ตำแหน่งสุดท้าย นักวิชาการธนาคารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)สำนักงานใหญ0-2807-0401 , -
119นพดุล เกษจรัล (แก่)
15193/06
31 ต.ค. 249342/530 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านเค.ซี.การ์เด้นโฮม ถนนนิมิตใหม่ คลองสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม. 10510เคยทำงานเป็นAdvisor toTechnicalTextile / Non Wover Product ผู้เชี่ยวชาญด้าน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม-(กุหลาบโรย)
120ร.ท.นรหัช พลอยใหญ่ (ชาติชาย พลอยใหญ่)
15225/06
10/16 ม.การ์เด้นโฮม ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130ตำแหน่งสุดท้าย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (DJ) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เคยเป็น ผจก.ใหญ่. บมจ. นกแอร์
0-2523-8565, 0-2531-8592, 08-1750-5955-
121อ.นพรัตน์ นุสธรรม
16023/09
-ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล-อาจไปอยู่ต่างประเทศ
122นภดล เจนนภา
15023/06
29 พ.ค.24936/128 ซอยลาดพร้าว 25 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900เคยทำธุรกิจ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท Corona Powers จำกัด โรงงานอยู่ที่ จ.ชลบุรี0-2938-3941 , 08-1400-4113-
123พลเอก นเรศ ศรีสุข
14908 /06
82/20 ซอยปูนซิเมนต์ไทย ซอย 2 ถนนประชาชื่น เขตจตุจักร กทม.10900ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 0-2586-0849 ,0-2587-7425กรป.ภาค3 เข้าบก.สส.ปี 2542, เป็นพลตรีปี 2543, พลโท 2546
124พล.อ.นันทวัฒน์ รุธิรวัฒน์ (ตุ้ม)
15141/06
23 ก.ค.24931983 หมู่บ้านชวนชื่นโมดาส เมืองทอง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกล็ด นนทบุรี1983 หมู่บ้านชวนชื่นโมดาส เมืองทอง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกล็ด นนทบุรี 10250 รับราชการตั้งแต่จบที่ กองพล ปตอ.จนเป็น ผบ.ปตอ.เสธนาธิการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศและย้ายมาอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยรับราชการตั้งแต่จบที่ กองพล ปตอ.จนเป็น ผบ.ปตอ.เสธนาธิการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และย้ายมาอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทย089-158-4321,087-4886677-
125พลเรือเอกนิคม หอมเจริญ ร.น.(หอม)
14897 / 06
26/68 ม.มิตรภาพ 3 ซอย 6 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน กทม.10250
15 ซอยโรงไฟฟ้า ตำบล/อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เคยเป็นที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ08-1864-6020รองผบ.กองการบิน ทร.ปี 2545 เสธฯกองเรือภาค 3 ,รอง ผบ.กองเรือภาค 3 ปี 2547 ผ.บ.กองการบินทหารเรือ,ปี2548 ย้าย รอง ผบ. ร.ร.นายเรือ, ปี 2550 ย้ายเป็นหัวหน้า นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ ผบ.ทร.อัตรา พล.ร.ท.,ปี 2551 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ .อัตราพลเรือโท, เม.ย.2552- รอง เสธนาธิการทหารเรือ 1 ต.ค.2552 ที่ปรึกษา ทร. อัตรา พลเรือเอก
126นิคม หาสาสน์ศรี
15053/06
18 ต.ค.2493157 ซอยเจริญนคร 23 บางลำพูล่าง คลองสาน กทม.10600เคยทำงานที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานใหญ่0-2437-2476 , 08-9760-2934-
127รศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งประเสริฐ (หนวด)
15012 / 06
29 ธ.ค.249243 ถนนเขางู-เบิกไทร ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโปง จังหวัดราชบุรี 70100
144/62 หมู่บ้านเสรี ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 (ตามทะเบียน)
เคยสอน ภาควิชาฟิสิคก์คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง032-372378-
128น.พ.นิวัฒน์ พฤฒิธาดา
14936/06
3 ก.พ.24935/43 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านนันทนา ถนนรอบเมือง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ตำแหน่งสุดท้าย ผ.อ.สำนักงานอนามัย เทศบาลนครเชียงใหม่
คลินิคสันติธรรม 507/5 ถนนสันติธรรมตำบลช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50000
0-5327-2141 , 0-5327-0871 , 08-1651-2149เคยรับราชการ เป็น ผู้อำนวยการ ร.พ.ปากช่องนานา
129บดินทร์ ลียากาศ (หมิง)
14991/ 06
REST**15717 Bayvista Drive. CLERMONT , FL. 34714 U.S.A.มาเยี่ยมบ้านทุกปีสอบถามที่บ้าน กทม.0-2865-4676,088-8847920 , 02-449-5664 , 352-394-4493E-mail : Jetss 1998@Hotmail.Com
E-Mail : TIGGER_2008@LIVE.COM
130น.พ.บรรจง ตั้งสุทธิชัย (บุ้น แซ่ตั้ง)
14933 / 06
7 มี.ค. 24931/ 60 หมู่ที่ 4 ซอยรุ่งรัตน์ ถนนเอกชัย บางขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 (ทะเบียนบ้าน)เป็นแพทย์อยู่ที่สหรัฐอเมริกา-เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลมีถิ่นพำนักในสหรัฐ ไม่กลับเมืองไทย
131บัญชา ลีลาวิวัฒนา (ชา)
15116 / 06
22 ก.ค.2491607 ซอยท่าดินแดง ถนนท่าดินแดงแขวง/เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
REST. 2204 AMBERWOOD.,SAN-JOSE C.A.95132U.S.A.
0-2437-3193 มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐ
132บัณฑูร วีระประจักษ์ (ยัก)
14580/2505
5 ก.ค.249349 อาคารผากอง ถนนผากอง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 550000-2394-2918 , 0-2394-2949 ,08-1487-8947-
133บัว เกิดสว่าง
15017/06
-ขาดการติดต่อตั้งแต่จบ/ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล/อาจเสียชีวิต
***ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง ปี พ.ศ.2538,ชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง
134บุญกอร์ป งามเอก (เล็ก)
15185/06
Rest. No.9249 ONEIDA Ave.SUN-VALLEY,CALIFORNIA 91352 U.S.A.(818) –767 7675 ข้อมูลจากคุณบุญกอร์ป งามเอก บ้านอยู่ใกล้วัดไทยใน L.A.
135บุญเทียม อุดมสินค้า
14928/06
25 ส.ค.249211 หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยก จังหวัด กาญจนบุรี 7115008-1009-0322-
136บุญนาม ไกรนาม
15035/06
3 ธ.ค.2492215/23 ซอยเพชรเกษม 15 แขวงวัดท่าพระ กทม.10600ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร กรุงไทย จำกัด08-6991-9105, 0-2457-4330-
137บุญมาศ ทองสุข
14969/06
11 เม.ย. 249382/87 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ ซอย 113 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230 ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีวาทินี สำนักงานดนตรีวาทินี
ซ.อารี 2 (เยื้องเขตพญาไท) กทม.10400
0-2578-3838 , 090-5695695-
138บุญสืบ ธารีสาร
15049/06
9 ก.ค.2494 120/147 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เคยเป็นพัฒนากร กรมการพัฒนาชุมชน โอนมากรมส่งเสริมการปกครอง และเป็นปลัด อำเภอ อาวุโส C–7 อ.หนองฉาง อุทัยธานี--
139บุญเสริม โภชน์ศรีฉาย
15081/06
3 ม. 2 บ้านป่าควาย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครชัย จ.พิษณุโลก 65120-ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์เมื่อ ก.พ.2548 ไม่ปรากฏรายละเอียด
140ปภัสร์ วิไลจิตต์
15004/06
2 มี.ค. 2493 299 ซอยลาดพร้าว 41(ภาวนา) ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900อดีตกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค086-8003699 ,0-2541-9467(กุหลาบโรย)
เดิมเป็น ผ.อ.สำนักทะเบียนบัตรประชาชน,
กรมการปกครอง ผ.อ.สำนักประสานงานมวลชน
กรมการปกครอง,อธิการวิทยาลัยการปกครอง,
Early 31 มี.ค.2547จากอธิการบดี วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
141ประเจิด วงค์ชินศรี (เจิด)
15107/06
21 ส.ค.2491117/5 ซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม.10120 เคยทำงานแผนกคอมพิวเตอร์ ธ.กรุงเทพฯสนญ. Early ปี 420-2240-0534-
142ประชา ปริยวาทกุล
16001/09
22ส.ค.2490262 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600เคยทำงาน บริษัท Dole Thai จำกัด หัวหิน(2519), หัวหน้าฝ่ายบัญชี บมจ. สุรามหาราษฎร์ ฯ (2520)เจ้าของสำนักงานตรวจสอบ บัญชีรับอนุญาต0-2438-8546-7-
143ประทักษ์ อดิทิพยางกูร (ฮิตเด่อ)
15028/06
249074/18 ถนนฉิมพลีฉิม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170Early จากกองป้องกันและปราบปราบ กรมศุลกากร (ด่านสุวรรณภูมิ)081-559-4258 , 0-2448-5487(กุหลาบโรย)
144ประทีป กุลจิรารักษ์ (ทีป)
14976/06
29 เม.ย.2492 53/39 หมู่บ้าน สุภาลัยการ์เด้นวิล ตำบลคูคต อ.ลำลูกกา คลองสาม ปทุมธานี 12130 -084-7130507 , 08-4713-0507E-Mail : SK.ment@Hotmail.com
145ประทีป ตั้งมติธรรม
14942/06
5 พ.ค.2491780/342 ศุภาลัย คาซ่าริวา อาคาร Fronte 2 เจริญกรุง กทม.10120ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรีย์ เขตยานนาวา กทม. 10120
02-725-8888 , 08-9925-5680เคยทำงานเป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาเศษรฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2552
146ประพันธ์ จึงพัฒนาพงษ์
15209/06
2 ส.ค.249459/263 ม.7 ม.วิสุทธาวิลย์ รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230เคยเป็นผู้บริหารอาวุโส บริษัท I.C.C. (บริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลย์จำกัด)0-2917-8302-3 , 08-1632-3311-
147ประพิน ปรัชญาภรณ์
15303/07
70/75 ม.โอฬาร ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240เคยทำงานที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด สำนักสาขาลำปาง-**เข้า ส.ก. ปี พ.ศ. 2507
148ประสงค์ บุญพิบูลย์พงษ์
16025/09
2492508 ซอย ร.ส.พ.นิเวศน์ ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.10900เคยเป็นผ.จ.ก. ธ.กสิกรไทยฯ,
เคยเป็นที่ปรึกษา IPTV INTERNET PHOTO TV
-E-MAIL: PRASONGPOON@YAHOO.COM
149ประสงค์ วัฒนเวชวิจิตร (สงค์)
15029/06
257/49 ซอยประชาชื่น 30 (สายสิน) บางซื่อ กทม.10800ห.จ.ก.พิมพ์พิจิตร
เลขที่ 119/253 ซอยศิริชัย แยก 1/16 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางเขน อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี11000
โรงพิมพ์ แห่งใหม่
เลขที่ 88/88 หมู่ที่ 2 ตำบล คลองพระอุดม อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
0-2965-1002, 0-2965-2001 ,08-1371-1234-
150ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร
15192/06
91/33 หมู่บ้านเหนือฟ้า ถ.ประชาอุทิศ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12132 นักเขียนอิสระ “คมทวนคันธนู”,เขียนบทโทรทัศน์099-3464627 , 0-2987-2833ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระรางวัลซีไรท์ ปี พ.ศ.2526 เคยทำหนังสือพิมพ์ และนิตยาสาร หลายฉบับมีผลงานเขียน มากมาย
151ประสิทธิ์ ทองวัฒน์
14879/06
492/4 ถนนใจผาสุก ตำบลพระธาตุเชิงชุม อำเภอ.เมือง จังหวัดสกลนคร 47000 เคยเป็น ผ.อ.อาวุโส องค์การโทรศัพท์ ฯ สาขา จ.ขอนแก่น เมื่อ 31 ธ.ค.254908-68611746-
152ประสิทธิ์ บุญเชื้อ
15216/06
19 ก.ค.2492197/49 หมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 เคยเป็น กรรมการ บริษัท ดารามิตร จำกัด (บมจ.) 104 ม.12 ซอยดารามิตร ตำบลอ้อมน้อย 0-2924-1499, 0-2927-8528 , 08-1172-1567-
153ประสิทธิ์ โสตถิพัฒนพงศ์
14989/06
21 ก.พ.2494หจก.คลับสเตชั่น เลขที่ 20 ซอยวัดมะกอก ถนนราชวิถี พญาไท กทม. 10400ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคมไร้สาย HF. VHF.UHF.,C-Band,K-Band Ect.0-2245-7395, 0-2644-6180-1 , 08-1483-8429-
154ประสิทธิ์ อดิทิพยางกูร (สิทธิ์)
15118/06
265 ซอย พาณิชย์อนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม.10110บริษัท A.M.P.Marketing จำกัด
เลขที่ 92 สุขุมวิทซอย 68 ถนนสุขุมวิท บางนา กทม.10260
0-2361-5495 , 086-6604210-
155ประเสริฐศักดิ์ ภู่พัฒน์
15089/06
24 มิ.ย.249351/611 หมู่บ้าน เมืองเอก หมู่ที่ 7 ต.หลักหก ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี 12000ทำธุรกิจส่วนตัว0-2564-0289 , 081-343-9093-
156ปราโมทย์ จันทรสาขา
16005/09
25 ส.ค.249148/121 หมู่บ้านแกรนด์บางกอกบูเลอวาร์ด สาธร ถนนกัลปพฤกษ์ แขวง/เขตบางแค กทม.10160เคยเป็น กรรมมาธิการ และที่ปรึกษาคณะต่างๆ สภาผู้แทนราษฎร,และ วุฒิสภา08-1926-0739(กุหลาบโรย)
157ปราโมทย์ ผลาชีวะ
15044/06
202 ม.6 ตลาดสามชุก ตำบล/อำเภอ สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
2345/26 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240
-0-2314-3408 , 0-2318-2133 , 035-57-2232-
158ปริญญา บุญปสาท
15170/06
15 มิ.ย.2492777/12 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซอย 33 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 เคยเป็นจากรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Union Foots Ware จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมสหยูเนียน บางนา กทม.0-2691-2344 , 08-5843-4735-
159ปรีชา ปัญญาวิวัฒน์ (อนุชา แซ่ฉิ่น-แก่)
15203/06
2490634 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10600--บ้านตามทะเบียนบ้านตรวจสอบ ปี 2539 ที่ดินถูกเวนคืน
ที่อยู่ตรวจสอบครั้งที่ 2 เมื่อ 18 ก.พ.2548 ไม่พบ
160ปรีมนต์ ฐิตะฐา
15168/06
1 ก.พ. 249323/2 ม.9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เคยทำงานเป็น เภสัชกร โรงพยาบาล ศูนย์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร08-9154-2082(กุหลาบโรย)
161ปวัฒน์ สาชลวิจารณ์
16032/09
18 ม.ค. 249341 ซอยหัสดินเสวี ถนนสุทธิสาร เขตห้วยขวาง กทม.10310เคยทำงาน ธ.กรุงเทพฯ ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว0-2275-8043, 0-2693-4484 , 08-9136-4686
162ปัญญา กิติคุณ
15166/06
8 ธ.ค. 2492ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดจังหวัดปัตตานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรัง ปี 2549 -(กุหลาบโรย)
163ปัญญา จินดาประเสริฐ
14901/06
6 ม.ค.2493218/25 หมู่ 11 ซอยสุขสวัสดิ์ 7 แขวงบางปะกอบ เขตราษฎร์บูรณะ กทม.10140บริษัท Alfa Laval จำกัด 1042 ซอยพูลสิน ถนนสุขุมวิท ซอย 66/1 บางจาก พระโขนง กทม.10250 0-2379-4660 , 08-1847-2197-
164ปัญญา หล่อสิริวุฒิ
14922/06
249264/11 ม.เสนานิเวศน์ ถนนลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กทม.10230เคยทำข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ DAILY NEWS0-2578-1338 , 0-2907-1565-
165ปิยพันธ์ หงส์นาค
15232/06
7 ก.ค.2493 155 ถนนเพชรเกษม ซอย19 (วัดนวลนรดิศ) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160 มัณฑนากร (ออกแบบตบแต่ง)
เจ้าของโรงงาน P.F. Furnituer
081-3378422, 08-9699-5367-
166ปิยะ เศรษฐพูลลาภ (แซ่เซียะ)
14965/06
548/9 ซอยวัดไผ่เงิน 1 ถนนจันทร์ ยานนาวา กทม.10120-มีถิ่นพำนัก ที่ รัฐ Texas สหรัฐอเมริกา
167ปิยะพงษ์ ตัณฑเสน
15181/06
-ตรวจสอบเมื่อปี 2539 ไม่มีรายละเอียดในฐานข้อมูล
168ปิยะพล (ปิยะบุตร) ตีระแพทย์
15074/06
17 ส.ค.249288/432 ม.พฤกษา 4 ซอย 27 ม.4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 731700-3426-3617 -
169เปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา
14985/06
4 ต.ค.24931213/487 ทาวอินทาว ซอย 19 ถนนสีวรา แขวงวังทองหลาง กทม.10310เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิจุฬาภรณ์
084-6822533,096-8801615เคยดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตประจำกระทรวง ,
รองเลขาธิการ APEC อยู่ที่ SINGAPORE
อธิบดี กรมวิเทศสหการ, อธิบดีกรมยุโรป ,
เอกอัคราชทูตฮังการี (มี.ค.50-ธ.ค.51)
เอกอัคราชทูตประจำ APEC(Indonesia)
เอกอัครราชทูตประจำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นตำแหน่งสุดท้าย.
170เผชิญ ขำโพธิ์
15039/06
21 ส.ค.249274/157 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านกฤษฎา แกรนปาร์ค ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120เคย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์08-1854-9534 ,02-5163354ย้ายจาก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
ปี 2544 เป็นผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
ปี 2547 เป็น รองอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์
ปี 2551-30 ก.ย.2552 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
171เผด็จ ภักดีวิจิตร
15211/06
3 ส.ค.2492152 ซ.หมู่บ้านผกามาศ สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กทม.10250เคย ทำธุรกิจพัฒนาที่ดินที่ จังหวัด เชียงราย--
172พงค์พันธ์ จันทรทรัพย์
16037/09
3 เม.ย.2493 3 ซอยอินทรามระ 59 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.10310 เคยทำงาน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เคยทำงาน การปิโตเลี่ยม แห่งประเทศไทย
0-2277-0853(กุหลาบโรย)
173พงษ์ภัค ธนะธนิต (ประพัฒน์ อดุลย์ธนกาญจน์)
15196/06
19 ต.ค.249181/1 ซอยมิตรประชา หมู่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบุรี11000 เคยเป็น ผู้จัดการโรงงานบริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพคฯ ส่วนผลิตหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี0-2446-2440 , 08-1909-9344-
174พนัส กาญจนเสน
15105/06
23 ก.ย.2493 33/13 ซอยมัยลาภ ถ.รามอินทรา กทม.10230จบเตรียมทหารรุ่น 9,นักเรียนนายเรืออากาศรุ่น 16
เคยทำธุรกิจใน เขมร และการค้าชายแดน
0-2943-5951 , 081-8074514(กุหลาบโรย)
175พรชัย ตั้งใจหวัง
14875/06
24 มี.ค.2493187-189 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กทม.10100
BEAVERY HILL Holly Wood C.A. U.S.A.
T. GEM CORPORATION
Suite 297 WORLD TRADE CENTER 350 S. Figueroa Street. Los Angeles
C.A. 90071 U.S.A.
[213] 687-4404 , [213] 687-4405 -
176พรต จิตองอาจ
15067/06
25 ก.ค.2493119/19 หมู่บ้าน เลกาซี่ ถนนจรัลสนิทวงค์ 13 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน) 0-2865-3490-
177พรนันท์ อภิโช
15206/06
-ตรวจสอบเมื่อ 2548 ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล บ้าน/งาน จ. อยุธยา/เพชรบูรณ์
หมายเหตุ.....ไม่ทราบข่าวเลย
178พรศักดิ์ ตันปิยะกุล
16018/09
105/2 ถนนพหลโยธิน 83 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130กรรมการผู้จัดการ บริษัท Routh Construction จำกัด
งาน ทำกิจการหอพัก ห้องเช่า ที่ดอนเมือง/ รังสิต
งาน ทำงานสังคม และชุมชนตลอดเวลา
0-2992-0040-3 , 081- 488-6805-
179น.พ.พล หิรัณยศิริ (เดชาพล)
15304/06
10 ก.พ.2493359 ถนนอิสระภาพตัดใหม่ (สามเหลี่ยมลาดหญ้า)แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม.10600Earlyจากการรับราชการ/อุทิศเวลาสอนนักศึกษาแพทย์ที่ Medical School ร.พ.ศิริราช ม.มหิดล (เฉพาะวัน อังคาร,พุทธ)0-2437-4883 ,085-1130590***ทายาทห้างขายทองแม่ทองสุข วงเวียนใหญ่
180น.พ.พลรัตน์ เศรษฐ์กำเหนิด
14990/06
1 ต.ค.2494 คลีนิคหมอพลรัตน์ เลขที่ 152/60 สี่แยก ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000เคยทำงาน โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์0-4381-3396รับราชการที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มาตลอด
181พ.อ.พหล รัตนพฤกษ์
14997/06
22 พ.ค.2493 25/6/24 หมู่บ้านเจริญรัตน์ ซอยเจริญรัตน์ หมู่ที่ 6 ถนนประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11100 เคยทำงาน/ศูนย์ปฎิบัติการข่าวกองทัพบก (ศปข.ทบ.)08-1400-6305-
182พิชิต คูสมิทธิ์
15197/06
12 ส.ค. 2491 2100/95 ซอยทวีวัฒนา ถนนจันทร์ ยานนาวา กทม.10120ค้าขายเคมีฟอกย้อมสิ่งทอต่างๆ0-2287-0799 , 0-2287-1459-
183พิเชษฐ์ สุธรรมวัชโรทัย
14948/06
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริสินการไฟฟ้า Home Office เลขที่ 275 ซอยพร้อมพันธิ์ ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม.10400 0-2248-2391 , 08-9113-1840**ภริยา เคยทำงาน บมจ. สยามกลการ
184พิทยา สุนทรวิภาต
15998/09
14 มิ.ย.2493251 ถนนอู่ทอง ตำบลปากแพรก อ.เมืองจ.กาญจนบุรี 71000 ตำแหน่งสุดท้าย รองผู้ว่าราชการ จังหวัด สกลนคร034-512969 , 081-872-0580
185พิทักษ์ ธวัชชัยนันท์
15124/06
118/7 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ซอย 22-20 แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กทม.10160 อดีต เคยช่วยราชการสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี08-1658-6563, 081-8677887เคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “ พรรคไทยรักไทย “
186พิพัฒน์ พฤกสุขเกษม
15165/06
7 ธ.ค.2492 14 ซอยอ่อนนุช ซอย 46/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวงเขต สวนหลวง กทม. 10250เคยค้าส่ง กระดาษพิมพ์-จบคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
187พล.อ. พิเศษพร พุธานานนท์
14910/06
48 ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.10100ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย0-2281-3097 , 08-1611-5240ทำงานประสานงาน เพื่อนฝูง รุ่น ส.ก.82 ตลอดมา
188พิษณุ ทองเนื้อดี
14987/06
31 ส.ค.2493 377 ซอยรัชดาภิเศก ซอย 10 แยก ซอย 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310เคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอิสระ089-182-8740(กุหลาบโรย)
189พีรศักดิ์ ยะสวัสดิ์
14454/05
5 พ.ย.2493 214 สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110นิติกรอาวุโส ฝ่ายบังคับคดี ธ.ทหารไทย จำกัด(มหาชน) 0-2391-2899 ,081-991-3110นายสกุลคล้ายกับ “นาย เทพ 33”
190พูลยศ หมั่นผจง(วงศ์สุทธิเลิศ
14889/06
1 ส.ค.2490ร้านขายยาตลาดบางกะปิ เลขที่ 3155 ตลาดบางกะปิ ถนนลาดพร้าว แขวง/เขต บางกะปิ กทม.1024002-377-8504 , 08-1441-2673 , 08-5065-6203การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หลายครั้ง
จบเกษตรศาสตร์ รุ่น 28
191เพิ่มศักดิ์ ศิริรัตน์อัสดร
15157/06
2492125/116 ม.แมกไม้ซอย 1/10 ถ.รามอินทรา ก.ม.12.5 แขวงคันนายาว กทม. 10230 ผ.จ.ก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.ไทยทวีวัฒน์อุปกรณ์ เลขที่ 55/12ถนนพญาไทเขตราชเทวีกทม.10400081-1516028 ,0-2251-5227 , 0-2251-5608-
192ร.ศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ
15072/06
3 พ.ค.2493 1/4 ม.4 ถ.ชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000เคยเป็นอาจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่053-80-6293-
193ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
15102/06
2 สุขุมวิท ซอย 38 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กทม. 10110 ประธานกรรมการ บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) 50 GMM Grammy Place ชั้น 4508-1811-3111-
194ไพบูลย์ ตั้งอรุณสันติ
14929/06
314/177 ม.ดอนเมืองวิลล่า ถนนสรงประภา เขตดอนเมือง กทม.10210 เคยเป็น ผ.อ.ฝ่ายฯ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ทำธุรกิจบ้านเช่า และทำธุรกิจการท่องเที่ยว
0-2566-2765, 0-2566-1133 , 081-1032919-
195ร.ศ.ไพรเสริฐ ธรรมานุธรรม
14981/06
14 ก.พ.24924/1419 ม.สหกรณ์ซอย 83/2 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม.10240Early จากตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหงหัวหมาก08-97680881-
196ไพรัช จิยะวรนันท์
15647/08
31 พ.ค.2491140/95 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เขตเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง0-5327-3840 ,08-1764-1750-
197ไพรัช โรจน์เจริญงาม
15213/06
24923/363 หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 93 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10250เคยเป็นหัวหน้ากองประชาสัมพันธิ์และการท่องเที่ยวการรถไฟ ฯ08-9689-4373 เคยเป็นหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 2535
198รศ.ดร.ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ
15130/06
15ก.ย.2491108/489 ถนนรัตนาธิเบศ ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี 11110 ตำแหน่งสุดท้าย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์ ประสานมิตร081-3046757 , 0-2594-3028-
199รศ. น.พ.ไพศาล ลีละชัยกุล
15956/06
4 มิ.ย.2492146/4-5 หมู่บ้านมหาพล ซอย อ่อนนุช 52 ถนนสุขุมวิท ซอย 77 แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กทม.10250ตำแหน่งสุดท้าย ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ร.พ.รามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 0-2321-5517 , 0-2201-1452 , 081-2593540-
200ไพศาล วีรกิจ
16000/09
10 ก.ย.249015822 Rinaldi St.Granada Hills C.A 91344
คอนโดลีฟวิ่งเพลส ชั้น 9 ห้อง 110 ลาดพร้าว ซอย138 ถนนลาดพร้าว บางกะปิ กทม.
เคยทำโครงการรถไฟความเร็วสูง สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170(818) 3848431 EMail : TINUP @ HOTMAIL . COM
201พลเรือโท น.พ.ภาคินัย อิศรางกูร ณ อยุธยา
14919/06
15 ม.ค.2493890/350 อาคารชุด พาโน คอนโด ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กทม.10120ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ กองทัพเรือ
เคยเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ช่วย ราชการ ร.พ.ปิ่นเกล้า
08-1806-5206ชอบทำงานวิชาการและทำงานช่วยสังคม ตลอดมา.
202น.พ.ภาวิต ปุญญฤทธิ์
15129/06
25/305 หมู่บ้านสี่ไซยทอง 3 ซอย 12 ก หมู่ 6 ต.บางตลาด ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120เคยเป็น ผ.อ.โรงพยาบาลเมโย (ก่อนเปลี่ยนมือ) ,ปัจจุบัน คลินิกเวชกรรมเปาโล อาคารจามจุรีสแควร์02-584-3323 ,081-297-4550เป็นผู้ที่มี PUBLIC SPIRITS ตลอดมา, เคยเป็นนายกสมาคมครูผู้ปกครอง ร.ร.สวนกุหลาบปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิสวนกุหลาบ,
ประธานเคลือข่ายสวนกุหลาบ,
ประธานรุ่น ศิษย์เก่าคณะแพทย์ศิริราช
203ภิญโญ พราหมณ์แก้ว (โย)
15089/06
2/45 ริมทางรถไฟถนนพระราม 6 แขวง/เขต พญาไท กทม.10400
ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร08-1755-1198
204พล.อ.ภูษิต รัตนธรรม
15007/06
19/5 หมู่บ้านการ์เด้นโฮมวิลเลจ ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย (เคยเป็นหัวหน้า สำนักงานแพทย์ทหาร กองทัพไทย, เคยทำงานรักษาสันติภาพในประเทศ ติมอร์เรสเต้)08-1174-6057 ,0-2531-3190, 0-2993-7273
205มณนัส จุฑานนท์
15052/06
20 ก.ค.249224/10 อินทรามระ 51 ถนนสุทธิสาร แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม.10400เคยเป็นตุลาการศาลปกครอง 08-4751-3793(กุหลาบโรย)
206มนตรี เหล่าเศรษฐกุล
15219/06
124/2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี12000ปัจจุบันทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในสหรัฐ
ประธานกรรมการ บจ. อาหารจานทอง
”อาหารเพื่อสุขภาพยี่ห้อ Good Time“
081-5673027
207มนัส สิทธิกุล
14954/06
29 เม.ย.2493551 หมู่ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ กทม.10140 (ทะเบียนบ้าน)เคยเป็นข้าราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ลาออกจาก ข้าราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ปรากฏตาม
ข้าราชการบำนาญ เลขที่ 67/2547 ล.ว.4 พ.ค.2547
208มโน สุขานนท์สวัสดิ์
16020/09
17 ก.ค. 249195/10 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวง/เขต บางซื่อ กทม.10800ตำแหน่งสุดท้ายนักบริหาร10 การไฟฟ้านครหลวง08-6538-5672 , 0-2587-5190, 0-2912-4552
209มานพ วนิชชากร
16002/09
513/74 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.10700ENGINEER MANAGER-STAFF,
AIR QUALITY COMPLIANCE DIVISION DEP.OF ENVIRONMENTAL QUALITY , CAPITAL REGIONA OFFICE ,5222 SUMMA COURT,BATON ROUGE LOUISIANA 70809 U.S.A.
0-2410-1943, 0-2412-0766 ,089-535-3731
(504) 765 2595 FAX.(504)765 2638
จบวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ต่อ M.Sc. U.S.A.
EMAIL: MANOP_V@DEQ.STATE.LA.USA
210มานะ ตั้งเกริกโอฬาร
15021/06
27 ก.ค.2493492 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง/เขตดินแดง กทม.10400เคยเป็นผู้จัดการองค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
0-2641-6583, 08-9532-0704
211น.พ.มานะ เตือนจิตต์ (มิส)
14937/06
20 ก.พ.249313/121 หมู่บ้านเมืองดี ถนนศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.10170ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยศเส
เลขที่ 196/17-21 ถนนกรุงเกษม แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ กทม.10100
คลีนิคแพทย์บางใหญ่
เลขที่ 87/1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

08-1841-9878 , 0-2226-1581– 9 ,0-2991-5747(กุหลาบโรย)
212มานะ พงษ์พิชิต
14920/06
6 ธ.ค.249110/235 หมู่ที่ 7 แขวง/เขตบางแค กทม.10160(ทะเบียนบ้านใหม่ปี 2548)406/219 ซอยบางยี่ขันธ์ ถนนจรัลสนิทวงค์ กทม.(ทะเบียนบ้านเดิมปี 2539)0-2433-8747(กุหลาบโรย)
213มาโนช เพชรทองคำ
16002/09
16 ก.ค.249347 ถนนจรัลสนิทวงค์ซอย 94 แขวง บางอ้อ เขตบางพลัด กทม.10170 ประธานกรรมการ บริษัท พาร์ควิลเลจ จำกัด
เลขที่ 531 ถนนจรัลสนิทวงค์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.10170
0-24246561 , 0-2885-5031-6 ,0-2433-3466เคยเป็นสมาชิก ส.ก.,ส.ข. เขตบางพลัด กทม, ทำงานพัฒนาที่ดิน
214ยุทธศักดิ์ ฤทธิคุปต์
14433/05
274 ซอยช่างนาค ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กทม.10600
08-9106-1383(กุหลาบโรย)
215รณชิต รัตนรามิก
14892/06
17 มี.ค.249446 ซอยชัยกูล 20 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขต จอมทองกทม.10150ตำแหน่งสุดท้าย รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง 08-19141668 , 0-2416-5567, 0-2898-4957E-Mail : RONNACHIT@MEA.OR.TH
216พล.ร.อ.รพล คำคล้าย ร.น.
14931/06
5 พ.ค.2493250/242 หมู่ 17 หมู่บ้าน กรีนวิลล์ซอย 4/4 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพธ์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 ตำแหน่งสุดท้ายเสนาธิการกองทัพเรือ รองปลัดกระทรวงกลาโหม08-9923-8945 (1) ต.ท.รุ่น 10,จบร.ร.นายเรือเยอรมัน, ปี 2539-2543
ทูตทหารเรือประจำญี่ปุ่น/เกาหลี, ปี 2544 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ร.ม.ต.กลาโหม , ปี 2545 ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารเรือ ปี 2546 เจ้ากรมสรรพาวุธ ทร., ปี 2547 เจ้ากรมข่าว ทร., ปี 2548ผู้ช่วยเสนาธิกาทหารเรือปี 2551 รองเสนาธิการทหารเรือ (ฝ่ายยุทธการ),1 ต.ค. 2551เสนาธิการทหารเรือ ,1 ต.ค.53 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
217ระดมพล จินดาวัต
14970/06
17 ต.ค.249221 ถนนบ้านเพิ่ม ซอย 2 ตำบล โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 (ทะเบียนบ้าน)เคยเป็นข้าราชการกรมที่ดิน
218รังสรรค์ จรูญพร
15046/06
18 พ.ค.24938 ซอยประชาอุทิศซอย 76 แยก 1 ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กทม.10140 ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้า สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร ,จันทบุรี,สระบุรี,ขอนแก่น,อุทัยธานี,ชัยนาท 089-9734199 , 0-2426-0162 , 0-2426-0380…(ทำหน้าที่ ติดต่อประสานงาน ศิษย์เก่าสวนกุหลาบรุ่นต่างๆของจังหวัด ที่เคยรับราชการตลอด 37 ปี และ เสียสละเวลา ในหน้าที่ เหรัญญิก รุ่น 82 ตลอดมา)
219รังสรรค์ พุกกะเวส (จ๋อ)
15228/06
4 ก.พ. 249428 /24 ถนนอิสรภาพ 38 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.106000-2466-9949(กุหลาบโรย)
220รังสรรค์ เพชรเจริญ
15169/06
6 ก.ค.2492988/35 ถนนสุขุมวิท ซอย 103 ซอยอุดมสุข 26 หมู่12
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
เคยเป็น ผ.จ.ก. ธนาคารนครธน จำกัด(หวั่งหลี) หลายสาขา/ ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการภาคกลาง/ภาคอิสาน02-749-5470(กุหลาบโรย)
221รัชพล(โสภณ) เอี่ยมภักดิ์
15055/06
6 พ.ค.2493234/77 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านลานนาซิตี้ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230เคยเป็นรอง ผจก. ธ. กรุงเทพ สาขา, รองผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคาร กรุงเทพ พาณิชการ (BBC) และธนาคาร เอเชีย094-7127963ลาออกมาทำงานส่วนตัว
222รุจิวัฒน์ ปัญญา (ภาณุวัฒน์)
15064/06
26 ก.ค.249233/966 หมู่บ้าน ต.รวมโชค ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม.102300-2538-7184, 0-2932-9233 , 081-7419009
223เรวัต วราลักษณ์
14746/05
88 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวง/ เขต คลองสามวาตะวันตก กทม. 10510ตำแหน่งสุดท้าย (ต.ค.2552) ผู้อำนวยการเขตคันนายาวสำนักงานเขตคันนายาว กทม.10510
08-1823-5571 , 0-2914-3694 หัวหน้าฝ่ายโยธา เขตพระนคร ปี 2543,เขตดุสิต ปี 2544,เขตบางกะปิ 2546, ผ/ช ผ.อ.เขตมีนบุรี ปี 2547-2549,ผ/ช เขตคันนายาว
224รศ. ดร.เริงรัก จำปาเงิน
14951/06
434 สยามสแควร์ ซอย 7 เขตปทุมวัน กทม. 10330เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เคยเป็น คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง
0-2310-8210 , 091-6546546
225เริงศักดิ์ สืบสัจจวัฒน์
15154/06
26 ม.ค.24935/16 แดนตะวันคอนโด ซอยแยก ถนน ณ ระนอง คลองเตย กทม.10110เคยเป็น LOBBYIST สำนักงาน 60/6-7 ชั้น 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กทม. 10500
08-1442-6128 ,0-2267-1268 ,08-1442-6128
226เรืองเดช เหลืองบริบูรณ์
14977/06
695/18 ห้อง 303 ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800เคยเป็น เลขานุการ กรรมมาธิการประจำกิจการสภาผู้แทนราษฎร
08-1374-0661
227เลิศชัย ศรีวันยงค์
14918/06
20 ม.ค.249237/27 ซอยเย็นจิตรถนนจันทร์ แขวงสาทร เขตสาทร กทม.10120
เคยเป็น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Senior Vice President)
0-2211-2755 ,081-9115763
228เลื่อนศักดิ์ (ทองเลื่อน) นนทประดิษฐ์
15174/06
4พ.ค.2492130/96 ม.สัมมากร 7 ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12110ปัจจุบันอยู่ที่ จังหวัดศรีษะเกษ081-7339252 , 08-1-906-1675
229วรชาติ ศรีบุญแสน
15087/06
23 เม.ย.2494119/3 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธินตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จ.สระบุรี 18000 ตำแหน่งสุดท้าย ผ.อ.ส่วนบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พิ้นที่ 1ส่วนแยก สระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช
081-851-3047 , 0-3622-1227
230วรวิท วิภาตะวณิช (ตู่)
16040/09
91 ซอยแสงเพชร ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือเคยทำงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสถาบันการโรงแรม ต่างๆ
08-1912-2107 , 08-1821-7832
231วรวิทย์ เชื้อสุวรรณ
15062/06
5 ต.ค. 2492บ้าน(เดิม)เลขที่ 199/21 ม.โชตนานิเวศน์ ซอย 7 ถนนโพ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
บ้าน (Resort) เลขที่ 437 หมู่ที่ 2 เชียงคำหลวง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
ตำแหน่งสุดท้าย ผ.อ.สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 15 เชียงราย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธิ์พืช
08-1671-9069เคยเป็น ป่าไม้เขตเกือบทุกภาค (ยกเว้ณภาคใต้) ตาก, เชียงใหม่, นครสวรรค์ และ อุดรธานี
232พล.ร.อ. วรวุฒิ เอี่ยมเจริญ ร.น.
15151/06
14 มี.ค.249499/767 หมู่บ้าน PARKWAY HOME C-15 ถนนรามคำแหง ซอย 150 แขวง/เขต สะพานสูง กทม.10240ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
(เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา,
ผ.บ.กองเรือป้องกันชายฝั่ง กองเรือยุทธการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ท.ร.ตำแหน่งสุดท้าย)
08-9969-4427
233พล.ต.ท.วรเวทย์ วินิตเนตยานนท์
15013/06
1053/50 ซอยปรีดีพนมยงค์ 45 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110ตำแหน่งสุดท้าย ผู้บัญชาการตำรวจประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
081-9572330, 081-8317678เป็น พล.ต. ผ.บ. จ.นราธิวาส ปี 2546 ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นดะโต๊ะ จาก SULTAN of MALAYSIA,
ปี 2547 ย้ายมาเป็น ผบ. จ.สุราษฎร์ธานี , ปี 2549 ขึ้นเป็นรองผ.บ. ภาค 8 สำนักงานตำรวจภาค 8 จ.สุราษฎร์ธานี (1 ต.ค.49-ก.พ.52),ผู้บัญชาการ ประจำ ส.ต.ช.,1.ต.ค.2552
234วสันต์ ติรยาอุดมสุข 14972/0615 มี.ค.2492195 ถนนสุขุมวิท ซอย 31 เขตวัฒนา กทม.10110กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว.ซี.คาร์เร้นท์ จำกัด
เลขที่ 195 สุขุมวิท ซอย 31 กทม.10110
08-1555-5261 ,02-229-4458-6 ,02-6622431-6มีบริษัทรถเช่าภายหลังเปิดร้านอาหาร ที่สหรัฐฯ
235เภสัชกร วันชัย กรุดอินทร์
14982/06
ถนนแดงทองดีใต้ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110ร้านตะพานหินฟาร์มาซ0-5662-1673 ,081-680-0720E-Mail : WANCHAI – KR.@CCPE.OR.TH
236วันชัย คัมภีรวัฒน์
16024/09
2006/49 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2539 และ ปีพ.ศ.2548 )
(ไม่มีรายละเอียดในฐานข้อมูลตรวจสอบ)
237วันชัย ตันติกุล
14881/06
22 ก.ย.249253/35 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 4/3 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ถนนพุธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม.10170 บริษัท คณิตอัญชัญ จำกัด
เลขที่ 50/9 อาคารเมทัลเลียน ทาวเวอร์ 2 ชั้น 6 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330
085-9768534 , 0-2413-0542
238ผศ.วันชัย ธนะวังน้อย
15084/06
19 ธ.ค.2493662 หมู่ที่ 1 ซอยมิตรไมตรี 2 ซอยประชาอุทิศ 54
ถนนประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ กทม.10140
ตำแหน่งสุดท้าย ผศ.คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
081-492-2440 , 0-2426-2181
239วันชัย อนุวุฒินาวิน
14976/06
25 ก.พ. 24931845/225 ซอยจรัลสนิทวงค์ 71 ถนนจรัลสนิทวงค์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700 ผู้อำนวยการส่วน 4 สำนักงานโรงงาอุตสาหกรรม รายย่อย ที่ 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม.10400
0-2435-6329
240วันเสด็จ ถาวรสุข
14964/06
24 มี.ค. 2493111/103 หมู่บ้านลัดดารมณ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงคลองถนนสายไหม กทม. 10220
เคยเป็นรองผู้ว่าการท่องเที่ยว (ภายในประเทศ)081-9159781 เดิม เคยเป็น ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซี่ยนใต้และ แปซิฟิคใต้ ,ย้ายมาเป็น ผู้อำนวย โฆษณา และประชาสัมพันธ์ ปี2550 เป็นรองผู้ว่าการท่องเที่ยว ฯ
241วิจักร เต็งอำนวย
15199/06
1 พ.ย.2493143/33 ห้อง 26 A อาคารวัฒนาไฮท์สคอนโดเนียม ถนนสุขุมวิท ซอย 21 แขวง/ เขตวัฒนา กทม.10110เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจนเนอรัลอินสตรูเม้นท์แอนด์ซีสเต็ม จำกัด
24 อาคารไพร์ท ชั้น 8 สุขุมวิท 21 คลองเตย กทม.10110
0-2261-6840 - 1 , 08-1829-6000
242พล.ต.วิชัย จักรวัฒนา
14986/06
6 พ.ค.2492 239/1 ถนนป่าขาม ต.ป่าขาม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000เคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทหารบกหลายแห่ง
(ปัจจุบัน) ผู้อำนวยการบริหาร ร.พ.เขลางค์นคร-ราม 79/12 ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จังหวัดลำปาง
0-5421-1003,0-5421-8284, 08-1765-4667 ,081-8841283
243น.พ.วิชัย สุเมธพิมลชัย
14978/06
28/48 ม.ชิชา ถนนพระราม 2 แขวงบางมด
เขตบางขุนเทียน กทม.10150
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านจักษุแพทย์ โรงพยาบาลกลาง
ปัจจุบัน จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ร.พ.แพทย์รัตนิน ถนนอโศก กทม.10110
02-4158252 , 081-884-1283
244วิชาญ กิติยานันท์
15106/06
9/74 หมู่บ้านโรเบิลอานา ปิ่นเกล้า แขวงศาสาธรรมสพณ์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
08-1491-1421 ,02-8887140
245วิเชียร เตือนตั้งจิต
15160/06
4 ก.ย.24931535/109 ถนนจันทร์ตัดใหม่ ซอย 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กทม.10120
ตัวแทนประกันวินาศภัย08-1350-5050 , 0-2678-4319
246วิฑูรย์ ถายานุวัตร
16038/09
1 เม.ย. 2492429 ถนนจรัลสนิทวงค์ ซอย 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน)
0-2433-2441, 08-1825-3211
247วิฑูรย์ เลิศฤาชาชัย (ทูน)
15163/06
159 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160
Rest. 37E.NORDHOFF PL.,ENGLEWOOD,New Jersey 07631 U.S.A.
Former Officer to the Vehicle Commission of New Jersey State U.S.A.0-2813-9322-3 , (201) 314 0278 ,(201)568-7346
248วิทยา ชีวรุโณทัย
15024/06
7 ก.ค.24927 ม.วัฒนานิเวศน์ 3 ซอย 3 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ตำแหน่งสุดท้าย C.O.O. บริษัท โอกิลวีร์แอนด์เมเธอร์(ประเทศไทย) จำกัด0-2277-4288 ,08-1814-9814เขียนหนังสือเกี่ยวการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
เคยเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ฯ
249ร.ศ.วิทยา พงษ์มาลา
15999/09
69 หมู่บ้านบูรพา ซอยรามคำแหง 36 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปกร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000 090-9707672 ,0-2374-9499
250วิทยา พุ่มจีน
15131/06
7 มี.ค.2492 105 ถนนประชาชื่น ซอย 30 (สายสิน) เขตบางซื่อ กทม. 10800เคยเป็น สารวัตร ศุลกากรภาค 1 กองป้องกันและปราบปราม กรมศุลกากร
081-829-0041 ,0-2587-1588
251วิทยา รักษาสัจ
15158/06
19 ก.พ.24922/12 ซอยสุวรรณพฤกษ์ 2 หมู่บ้านพฤกษชาติ ถนนรามคำแหง แขวง/เขต สะพานสูง กทม.10240
Early Retired จากผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนการเงินธนาคาร กสิการไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่081-4930222 ,0-2184-5374 (กุหลาบโรย)
252วิทวัส พรกุล
14873/06
30 ต.ค.249346,48 ซอยประเสริฐมนูกิจ 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กท.10230
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)081-855-3895E-Mail : witta_123@hotmail.com
253วินัย เพชรรัตน์
15109/06
7 มีนาคม 249317/30 ซอยอาเซี่ยน ถนนประดิพัทธิ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
เจ้าของโรงเลื่อยจักร ด่านขุนทด ถนนเลิศประคอง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210089-4978959
254วินัย สุรพิพิธ
15225/06
28 ธ.ค.249118 ถนนศุขเกษม ซอย 5 ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ตำแหน่งสุดท้าย ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมงานเครดิตและหลักประกันสายงานบริหาร เครติด ธนาคารกสิกรไทยจำกัด สำนักงานพหลโยธิน
08-1376-7428
255วินิจ องค์เนกนันต์
15171/06
10 ก.ค.249256/15 ซอยเสนาทิพย์ ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 Early Retired จากกรรมการผู้จัดการ บ.สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด(S.C.G.)
เคยเป็น รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) (บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
08-1815-5247 , 0-2589-4974 , 0-2952-3034E-Mail : VINIJO@PADAENG.CO.TH
256วิโรจน์ ธีรสัพพัญญู
15132/06
29 มิ.ย.249130/29 ถนนตรีรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 22000 ค้าขายในตลาด น้ำพุ จังหวัดจันทบุรี0-3932-7242 , 08-6168-5994(ครอบครัวย้ายจากนครปฐม มาตั้งถิ่นฐานที่ จ.จันทบุรี)
257วิโรจน์(สมศักดิ์) วีระพล
16021/09
31ม.ค.249234/1 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี 20130เคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครชลบุรี08-12951488เคยศึกษาและทำงานในสหรัฐเป็นเวลาหลายปี
258วิวรรธน์ ลินลานนท์ (วิวรรธน์ อุดมทรัพย์มั่น)
15214/06
1เม.ย.249140/145 ถนนเรียบคลอง ทวีวัฒนา แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กทม.10160 (บ้านเดิม)
**ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ Australia
เคยทำงาน แผนกรายได้พัสดุภัณฑ์ในประเทศ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
E-Mail : VIVAT@INFONEWS.CO.TH
259พ.ต.อ.วิวัฒน์ ศิริสุนทร
15079/06
17 ก.ค.249220-24 หมู่บ้าน นิรันท์ทาวโฮม ถนนสุขุมวิท ซอย 101/1 แขวง/เขตบางนา กทม. 10260ปัจจุบัน เป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน สมุทรปราการ
0-2399-1589 ,08-1884-1283 ,08-1702-3022เสาร์-อาทิตย์ อยู่ที่บ้านเขา อ.ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
260ร.ศ. วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน
15164/06
126 ซอยสุขสมาน หมู่ที่ 1 สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช) ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กทม.10250เคยเป็น อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยฯ เมืองทอง ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 111200-2503-3575 , 0-2321-4151
261วิศิษฏ์ พุทธวิริยากร
14979/06
1 ต.ค.249120/170 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กทม.10700
เคยเป็น วิศวกร / ผจก.โรงงาน บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)081-910-3935 , 0-2434-2249
262ดร.วิษณุ พะลายานนท์
15098/06
31ก.ค.2493429 ซอยสามเสน 28 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.10300ปัจจุบัน ทำงานพัฒนาที่ดินสวนเกษตร แปลงใหญ่ ชื่อ “The Harmony เขาใหญ่ “ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังไทร อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา0-2669-0088 ,0-2669-0077 ,08-1442-3544
263วิษณุ เยาวพลกุล
15208/06
27 ต.ค.249279/66 หมู่บ้านธารารมณ์ ซอย 3/1 ถนนรามคำแหง ซอย 150แขวง/เขต สะพานสูง กทม.10240 กรรมการผู้จัดการ บริษัท K.K.Medical จำกัด08-1616-4236 , 0-2728-1248 ...ค้าขายวัสดุทางการแพทย์
264วิษณุ ศักดิยากร (ว่าว)
14966/06
177/3 ซอยพหลโยธิน 51 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10900เคยมี สำนักงานสถาปนิก ที่ Banda Seri Begawan BRUNEI
001-673-8-724144 , 0-2552-6011 , 0-2972-9434
265วีระวงศ์ แสงนาค
15009/06
14 ต.ค.249419/17 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านเหรียญแนชเชอร์รัล ถนนเทพกุชร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีตำแหน่งราชการสุดท้าย รองอธิบดีกรมชลประทาน (ฝ่ายบำรุงรักษา)02-5205254 ,081-847-2518
266วีระพันธ์ สุนทราณู
15100/06
7 ส.ค.2493467/28 ซอยจรัลสนิทวงค์ 35 แขวงบางขุนศรี บางกอกน้อย กทม.10700
ดูแลการเงินให้วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
08-1643-2274 ,0-2418-3881(กุหลาบโรย)
267วุฒิ(ธีรวุฒิ) จิตรัตน์โกศล
15112/ 06
359 ถนนตากสิน สำเหร่ เขตคลองสาน กทม.10600เจ้าของ สำนักงานกฎหมาย เลขที่ 20/44 ถนนแม่หลวน ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
0-7623-4074 , Fax. 0-7623-4074 ,08-1892-9031E-Mail :vuti 50@yahoo.com
268ม.ล.วุฒิไกร มาลากุล (หม่อม-นักวิ่ง)
15227/06
(ไม่มีข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง)…..(ไม่ปรากฏข้อมูล )
269วุฒิชัย จารุภูมิ
15083/06
12 ต.ค.2493 136/1 ซอยสังเวียน ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
อาสาสมัครสอนศิลปเด็กผู้ยากไร้0-2448-0137 , 08-1808-0599เคยเป็นอาจารย์ผู้ปกครองคณะต่างๆของ ร.ร.วชิราวุธ วิทยาลัย
270พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย ตันบุญเอก
14932/06
285/1หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง ราชบุรี 70000ตำแหน่งสุดท้าย ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม
032-32-5658 , 032-32-3251 , 08-1856-4054(กุหลาบโรย)
271ศุภชัย กฤษณจินดา (ม้า)
14942/06
31 มี .ค.24922727 หมู่ที่ 7 ถนนสุขุมวิท ซอย 113 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เคยทำงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย0-2757-2209(กุหลาบโรย)
272ศุภโชค เกษมพงษ์
14934/06
54/1 ซอยคล้ายจินดา ถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กทม.10600ย้ายจากนายอำเภอ สีคิ้ว มาอยู่ อำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ปี 2549
08-18671849(กุหลาบโรย)
273สงกร วัฒนาสุทธิวงค์
15198/06
152 หมู่ที่ 1 ซอยสวนผัก 32 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130เคยเป็น ประธานกรรมการ บริษัท กรทองบ้านและที่ดินจำกัด 08-1823-5339
274น.พ. สถาพร โพธิ์พิชญกุล
15994/09
96/13-14 ถนนราชวิถี อ.เมือง จังหวัด นครปฐม 73000โรงพยาบาลสนามจันทร์ ถนนราชวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000081-359-8840 , 0-3425-2123, 0-3425-4155-9
275สถิตย์ มุจลินทังกูร
14655/06
27ก.ย.249218/8 ม.13 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม.10230เคยเป็นผู้จัดการโครงการขนาดใหญ่ของ C.K. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
02-5423472 , 089-2004572E-Mail : NATOBOBOAT@HOT MAIL .COM
276พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
14902/06
3 พ.ย.249217/76 ถนนรามอินทราซอย 45 เขตบางเขน กทม.10220 ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐
ข้าราชบริพารสูงสุดในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐
ประธานกรรมการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (S.C.B.)
277พล.ร.ต. สนธิ ไพนุพงษ์ ร.น.
15060/06
7 ก.ย.24933 ซอยสุทธิพงษ์ 4 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง ห้วยขวาง กทม.10400เคยเป็น นายทหารพระธรรมนูญ ,ผู้ชำนาญการ 02-2765305, 08-6299-9842
278สมเกียรติ แก้วกุลวณิชย์
15117/06
9/44 หมู่บ้าน Natural City ถนนกาญจนาภิเศก เขตสะพานสูง กทม. 10240เคยเป็น ผ.อ.ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมฯ
08-1934-7689(S.M.E.Bank)
279สมเกียรติ ประสงค์เกียรติ
14936/06
88/2328 ม.การเคหะ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม.10150เคยเป็น รองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์)0-2416-1864, 089-968-6179
280สมเกียรติ สยามเนตร
15104/06
172 ซอยพัฒนาการ 53 เขตสวนหลวง กทม.10250
REST. 1707 W.7 ST.ABERDEEN, WASHINGTON 98520 U.S.A
TEL. 360-533 6133มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐอเมริกา (ข้อมูลจากญาติ)
281สมเกียรติ หวังสถิตสถาพร
16008/09
20 ก.ค.2490250 ซ.สายลมนิเวศน์ ถ.บางนา-ตราด บางนา กทม.10260เป็นนักบัญชี (C.P.A.)0-2399-1958 ,085-158-2102..**ผู้สอบบัญชีอนุญาต
282พล.อ.ต.สมคิด ร่างน้อย
15067/06
14 เม.ย.2492อาคารชุด เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกล็ด นนทบุรีเคยรับราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย081-4245060 , 089-7759119ประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด หลายท่านตลอดมา
283สมชัย อติวานิชยพงศ์
15066/06
25 ส.ค.24925/59 หมู่ที่ 1 ซอยวัดพุทธบูชา ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กทม.10150 ผู้บริหารบริษัท ศรีไทยซูปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
08-1655-6543 , 0-24281474
284สมชัย อภิรัตนพิมลชัย
15133/06
24 ธ.ค.249237/19 หมู่บ้านศุภวรรณ 1 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 82 แขวง/เขต บางแคเหนือ กทม. 10160 (ทะเบียนบ้าน)
21/110 จุลดิศทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพญาไท ดินแดง กทม.10400
อาจารย์พิเศษ สอนวิชา บริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย ม. มหิดล, ม.หอการค้า,ม.รามคำแหง
081-805-8621 , 02-4132380 , 0-2253-2049(กุหลาบโรย)
**จบ บัญชี ม.ธรรมศาสตร์ จบ MBA. จาก สหรัฐ
285สมชาย นพสุวรรณ
15076/06
30 ส.ค. 2492135/4 หมู่ 11 ถนนวิธานธรรมวัตร ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
งาน เคยเป็นผู้จัดการอาวุโส ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3 กทม. 10120 08-1811-7485
286พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ
15005/06
90/111 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา08-1442-5445, 081-7353535(เป็น ส.ส. มา 8 สมัย )
287รศ. ดร.สมชาย รัตนโกมุท
14917/06
27ธ.ค.249344/45 ซ.แจ่มจันทร์ 10 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.10170ตำแหน่งสุดท้าย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,(เป็นอาจารย์ พิเศษ สอนที่ ม. ชินวัตร)
08-1562-2227 , 0-2448-5188(กุหลาบโรย)
288เภสัชกร สมชาย ศิรมลพิวัฒน์
15657/08
12 พ.ย.2492627 ถ.สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120ประธานกรรมการ/ผู้จัดการบริษัท ไบโอเมด จำกัด ( Bio Med. )0-2294-1211 , 08-1838-2476จบ เภสัชกรจาก ม.เชียงใหม่ รุ่น 5,
E-Mail : Somchai @ Biomed .co.th
289รศ.ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์ วานิชยางกูร14916/0615 ก.ย.2493361/27 หมู่ 6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220เคยเป็น คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์Eastern Asia Universityถนนคลอง 5-6 อ.ธัญญะบุรี จ. ปทุมธานี 12110
เคยเป็น คณะบดี ม.ราชภัฎ พระนคร บางเขน กทม.
063-1587895E-Mail: TEEKASAP@ H0TMAIL.COM
290สมบุญ เด่นกีรติ
14905/06
13 มี.ค.249149/26 ม.กฤติกร ซอยโชคชัย 4 (แยกซอยโอษฐทิศ 3 ) ลาดพร้าว กทม. 1023023 ถนนลาดพร้าว ซอย 92 กทม.1031008-1838-8895 ,0-2530-4025 - 9
291291 สมบูรณ์ ไพหารวิจิตรนุช
15036/06
14/10 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านวิชิตนคร ถนนพระราม 2 ถนนพระราม 2 ซอย 41
แขวงบางมด เขตบางขุนเทียน กทม.10150
เคยเป็นวิศวกรที่ปรึกษา,/ ผู้จัดการโครงการ และเคยทำงาน Saudi Arabia
08-1400-3238 , 02-4156365
292สมบูรณ์ สกุลอิสริยาภรณ์
14984/06
435/9 ซอยหลังวัดแก้วฟ้า ถนนสีพระยา แขวงสี่พญา/เขตบางรัก กทม.10500สถาปนิก / HOME OFFICE
เลขที่ 3/2 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
(ขาดการติดต่อเพื่อนฝูง)
293สมภพ พุกกะพันธ์
14874/06
19 ม.ค.249310/15 ซอยคอนดี 5
หมู่บ้านการ์เดนโฮมวิลเลจ ถนนพหลโยธิน ซอย 60 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทมุธานี 12130
เคยเป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคาร ทหารไทย081-806-1358 , 0-2993-6925
294น.พ.สมโภช กังวานเวชกุล (ชาญวิทย์ กังแฮ)
16014/09
15 ก.ค.249056 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบล ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จังหวัด ตรัง 92140
เคยเป็น รอง ผ.อ.โรงพยาบาลจังหวัดตรัง081-4150531 ,075-28-1236 ทำงานเปิดคลีนิคที่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง และเป็นที่ปรึกษา ร.พ.ตรัง
295สมศักดิ์ คงคาลัย
16031/09
31 ก.ค.2492346 ซอย ลาดพร้าว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.1024026 สุขุมวิทซอย 41 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน กทม. 10110 089-686-0522 , 02-2596417
296สมศักดิ์ เจิมศิริวัฒน์
15051/06
22 ก.ค.248969/442 หมู่ที่ 10 หมู่บ้านฉัตรเกล้า ซอย 4 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกลุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 1023008-1667-789702-9488599 (บ้านลูกชาย)
297สมศักดิ์ เผ่าภิญโญ
15057/06
18 ม.ค.2493123/111 หมู่บ้านริเวอร์โฮม ถนนสุขาประชาสรรค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 ตำแหน่งสุดท้าย อัยการพิเศษ สำนักอัยการสูงสุด081-2588311 ,02-584-6972(กุหลาบโรย)
298สมศักดิ์ เพ็ญตระกูล (อ๊อด)
15205/06
352/105 ซอย 4 (โรงแรมเอเซียพัทยา) ถนนพระตำหนักเมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี 20150
ทำธุรกิจที่ดิน ในเมือง พัทยา,มีร้านขายเครื่องประดับบ้านที่นาจอมเทียน พัทยา
08-1949-3672
299ท.พ.สมศักดิ์ ศักดิ์ทวีกูลกิจ (ยาว-โย่ง)
15996/09
45/10 ซอยพุทธบูชา ถนนพระราม 2 บางขุนเทียน กทม.10150คลีนิคฑัตกรรม
เลขที่ 2029/10 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตยานนาวา กทม. 10120
02-4281294 ,0-2212-5029 ,0-2211-8665เป็นหมอฟัน ประจำรุ่น สวนกุหลาบ 82
300สมศักดิ์ ศักดิ์มานะฤทธิ์
15179/06
Rest. 2487 INDIAN AVE.# 1 ,BELLE AIR BLUFFS, FLORIDA 333770 U.S.A.
วิศวกรอาวุโส (P.E.) ทำงานสหรัฐอเมริกาTel 001-1-727-5846155(ข้อมูลจากพี่สาว- โทร 02-277-4140)
301สมานพงค์ รมยานนท์ (หมาน)
15641/08
2/180 หมู่บ้านบัวขาว ซอย 22ถ.รามคำแหง เขตมีนบุรี กทม.10510
ปัจจุบัน มีบ้านสวนริมแม่น้ำ ทำสวนเกษตร ที่อำเภอท่าเรือ จังหวัด กาญจนบุรี
เคยทำงานที่การเคหะแหงชาติ , เคยเป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาชุมชนและถิ่นฐานและ ที่อยู่อาศัย,
081-2749970 สมานพงค์ (OSK-81) เตรียมทหาร รุ่น 10จ.ป.ร. รุ่น 21, จบ วทบ.จุฬา
302สรพงษ์ ศักดิ์สินธุ์ชัย
15660/08
99/202 ถนนลาดพร้าว ซอย 41 เขตจตุจักร กทม.10900 เคยทำงานพัฒนาที่ดิน เคยทำงานประกันชีวิต 02-5418935 ,08-1318-5411ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 28 ,จบ นิติศาสตร์บัณฑิต ฯ
ศึกษาธรรมขั้นสูง ระดับ มหาเปรียญธรรม สำนักวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์
303สรศักดิ์ ศิลป์เสวี (เล็ก)
14913/06
7 ส.ค. 249388/2151 หมู่บ้าน การเคหะธนบุรี ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม.10160เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ นักบินทดสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
0-2415-5974 ,081-8225162
304สรศักดิ์ สิทธิสังข์
15042/06
13 ก.พ.2493 326-327 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110เคยเป็น อุตสาหกรรมจังหวัด กาญจนบุรี08-1378-3195
305สวัสดิ์ เกริกไกรกุล
15153/06
81 ถนนสามเสน เชิงสะพานบางลำพู แขวงพานถม เขตพระนคร กทม. 10200
บ.K N D Engineering จำกัด(กุหลาบโรย)
306พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุขศรี
15135/06
10 มี.ค.24925 ซอยวัดอุดมธรรมฯ ถนนพุทธมณฑล สาย 4 แขวง/เขตทวีวัฒนา กทม.10170เคยเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล สตช.
ปัจจุบัน เลี้ยงนกเขาขัน
02-8885894 ,081-3196666นายกสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาแห่งประเทศไทย
307สัคคินท์ นาคศรี
15210/06
11 มี.ค.249327ม.10 ถนนยันตร์กิจโกศล ตำบลคูใต้ อำเภอเมือง จังหวัด น่าน 55000เคยเป็น หัวหน้า สำนักงานตรวจสอบภายในจังหวัด0-5474-1860 , 0-5475-1281, 081-2885874 ,081-288-5027
308สันติ สัมฤทธิ์กิจ
15075/06
33/741 ม.10 หมู่บ้าน ต.รวมโชค
ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว
กทม.10230
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ /กรรมการผู้จัดการ ห.จ.ก. ติโรจน์คอนสตัคชั่น, บริษัท การตะวัน จำกัด087-8789882 ,02-5386433**ทำงาน รับเหมาก่อสร้างงานราชการทั่วไป
309สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์
14925/06
5ม.ค.2492263 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม.10700เคยทำงานในตำแหน่ง ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน บริหารงาน โรงพิมพ์ของครอบครัวที่บ้าน เนื้อที่ 5 ไร่ ริมถนนจรัญสนิทวงค์ บางพลัด กทม.

0-2424-4059, 08-1710-8446สิงห์ เดิมเป็น ผ.อ.ฝ่ายวิชาการ, เป็นรองผู้ว่าการปี 2543 และ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
310สัมโพธิ เทียนทอง
15128/06
31 ม.ค.2494244/18 ซอย 4/5 หมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ ถนนกาญจนาภิเศก เขตทวีวัฒนา กทม. 10170 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพร-ลิงค์ จำกัด
เลขที่ 197 / 9-10 ซ.อาภาภิรมณ์ ถ.แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกทม.10900
081-803-9669 , 0-2885-0621, 0-2448-0546ยังทำรายการทางโทรทัศน์ ให้ ร.พ.รามคำแหง
311สาธิต วันวิเวก
15011/06
71 ซอยปิ่นประภาคม ถนนติวานนท์ ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เคยเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับทุนไปศึกษา และดูงานกฎหมายด้าน ลิขสิทธิ์ ,สิทธิบัตร และ เครื่องหมายการค้า ที่ประเทศอังกฤษ และหลายประเทศในยุโรป08-1625-8063 ,0-2951-0367, 0-2588-3431**เป็นที่ปรึษากฎหมายด้วย
312สาโรจน์ ทัพแสง
15299/07
7/201 ม.2 ห้อง 4/15 ถ.ป๊อปปูล่า 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120เคยทำงาน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ม.สุโขทัยฯ0-2503-3617เป็นนักกีฬากระโดดสูง ของโรงเรียน มีความสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ เร็วมาก
313สาโรช นักปราชญ์
15038/06
16 มี.ค.249380/3 ม.เสนานิเวศน์ 1 ซอย 109/4 ถ.เสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230 ตำแหน่งสุดท้าย เคยเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง081-259-9859
314สำเนียง คนสะอาด
15223/06
23 มี.ค.249156 ม.12 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปลียง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี 72190 เคยเป็นครู 3 ระดับ 8 ร.ร.วัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110
08-9836-1091 , 035-589534
315เภสัชกร สิทธิชัย เมฆสวัสดิชัย
15063/06
10 เม.ย.2493711/1 ม.มัณฑนา ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัติย์ อ.ธัญญะบุรี จ.ปทุมธานี 12310 เคยทำงานที่สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ เขต 2 อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
086-5721066 ,0-2976-4292(กุหลาบโรย)
316สิทธิเดช วงค์วสุเศรษฐ์
15070/06
179/307 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต คลองเตย กทม.10110
เคยทำงานสถานฑูตสหรัฐในไทย, ย้ายถิ่นฐานไปสหรัฐ เคยเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ(ตั้งถิ่นฐาน อยู่ที่สหรัฐอเมริกา)
E-Mail : SWWPC@YAHOO.COM
317สิทธินัย วรกิตติพัฒน์
15016/06
11เม.ย2494101 ม.1 ซ.สำราญพัฒนา ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
73/416 ม.ภัทรนิเวศน์หมู่ที่ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000
เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ จ.หนองคาย0-2952-0586, 0-2629-4372 ,08-1304-8158เป็นสิงดำรุ่น 10 เป็นนายอำเภอมา 15 ปี ลาออกจากนายอำเภอเมื่อ 1 ธ.ค.2547 มาตำรงตำแหน่งผ.อ.การเลือกตั้ง จ.หนองบัวลำพู และ จ.หนองคาย
318สิทธิพงษ์ จีนกล่ำ (รวม จีนกล่ำ)
15119/06
8 ก.ค.249253/1045 หมู่ 3 ซอยมิตรประชา ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 มีร้านเสริมสวย ทั้ง ชาย-หญิง ที่บ้าน0-2961-8969*** มีการเปลี่ยนชื่อภายหลัง
319สิทธิพร ศรีสำราญ
14962/06
14 เม.ย.2494210/4 ซอยเพชรเกษม 16 ถนนเพชรเกษม แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 เคยทำงาน ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ประเทศไทย 08-1586-7766บริษัท ฯ รับเหมาก่อสร้างทั่วไป บริหารงานเองตามวิชาชีพสายก่อสร้าง
320สิทธิพร ศิริกร
15056/06
74/38 ม. 6 ถ.อ้อมเมือง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรีเคยทำงาน บมจ. พาณิชย์การประกันภัย
เคยทำธุรกิจรถยนต์ เป็นผู้จัดการโชว์รูมสาขา บริษัท สยามกลการ จำกัด สาขาชลบุรี
0-3879-9911, 0-3479-9922(กุหลาบโรย)
321สิทธิรักษ์ เลาหะกุลธรรม
15031/06
1 ม.ค.2494930/9 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านแสนธนา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 ธุรกิจนำเข้า/ส่งออก สินค้า ที่ด่าน เชียงแสน จ.เชียงราย08-1439-7023(เพื่อนๆ สวนกุหลาบ82 เคยไปเยี่ยมที่ เชียงราย ให้การต้อนรับเสมอมา)
322สิริ ประคุณหังสิต
15201/06
124/33 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านมณียา ถนนรัตนาธิเบศ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 กลับเมืองไทย เป็นManaging Director, B.P,Asia (Thailand) Co.,Ltd.เคยเป็นที่ปรึกษา บมจ. Italian Thai Development ต่ออีกหลัง 60 ปี081-818-6956 , 02-9859532***บริษัท B.P. Asia เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมใหญ่ของสหรัฐฯ ในไทยออกแบบรถไฟฟ้าสาย บางใหญ่-เตาปูน และทำงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเขื่อนใหญ่ๆ,สนามบิน,
ทางด่วน หลายสาย มีอดีต ร.ม.ต.คลังสหรัฐ เคยเป็นประธานกรรมการบริษัท)
323น.อ.สุจินต์ คุณะดิลก
15092/06
619/11 ม.เพิ่มสิน ซ.ทหารอากาศ ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขนกทม.10210เคยทำงาน กรมสวัสดิการทหารอากาศEarly จากกรมสวัสดิการทหารอากาศดอนเมือง ปี พ.ศ. 2547
324สุชัย โอมอภิญญาณ
15635/08
25 พ.ค.249294 ม.อมรพันธ์ 9 ,รุ่น 1 ถนนเสนานิคม1 ซอย 23 เขตลาดพร้าว กทม.10230เคยเป็น ผู้อำนวยการสำนักฯ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
08-1764-8244 , 054-22-2660
325สุชาญภพ(ชื่อเดิม-1-วิเชียรชัย– 2-ธนภูมิ-) เอื้อโกวิทธ์ชัย
15114/06
100/622 หมู่บ้านอมรพันธ์ 9 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
เคยบริหารตลาด Consumer Product0-2570-3486
326พ.อ.อ.สุดชัย วัดอ่อน
14909/2506
9 มี.ค.249127 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12000
(ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน-18 ก.พ. 2548)
เคยเป็นนายทหารที่ สนามบินโคกกระเทียม จ.ลพบุรี 15160(กุหลาบโรย)
327สุชาติ สถิตย์พัฒนพันธ์
14906/06
179 บ้านมัณฑนา ซอย 18 ถนนฉิมพลี 1412 เขตตลิ่งชัน กทม.10700เคยเป็นหุ้นส่วนใหญ่ และผู้บริหารของ บริษัท สหไทยอุตสาหกรรม จำกัด(ปล่อยวางจาก การทำงานแล้ว) 081-8909545 ,081-8909584
328สุดชัย ณรงค์ฐิตะกิจ (ขาว แซ่อุย)
15108/06
7 ส.ค.2492134/10 ม. 1 ถนนท่าน้ำนนท์ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
เคยทำงานที่ CentralTrading สมัยหนุ่มๆ ชอบอ่านสะสมหนังสือ
329สุทธิวงค์ ยะสารวรรณ (ต๋อย)
15003/06
(ไม่มีรายละเอียด)เคยรับราชการกระทรวงศึกษาธิการไม่มีรายละเอียดในฐานข้อมูล (ขาดการติดต่อ)
330สุทธิศักดิ์ ผจญอริพ่าย
15018 /06
24 พ.ค.249250 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาล 14 ตำบลกลางดง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10320
230/6 ม.วิภาวดีวิลล่า ซอยหอการค้า ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กทม.10400

ที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์0-2276-3265 ,086-5271554เคยทำงานประเมินหลักทรัพย์ ธ.กรุงไทย สนญ. ปี 2530-2542 และมี บริษัทประเมินเอง
331สุทธิพร อยู่สวัสดิ์
15122/06
1 ธ.ค.2492 40/61 ถนนเพชรเกษม ตลาดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เคย เป็นผู้จัดการฝ่ายไร่ ของบมจ.อุตสาหกรรมสัปปะรสกระป๋องไทย ไร่/สวน ที่หัวหิน,เพชรบูรณ์, ตาก
332สุทัศน์ พงษ์กังสนานันท์ (เหน่อ)
14907/06
.........ไม่มีข้อมูลขาดการติดต่อนานมากไม่มีข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง
333สุทัศน์ คงลายทอง
15113/06
1 ก.ย.249176 / 26 หมู่ที่ 4 ซอยศิริวัฒน์ ถนนสวนผัก แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
เคย เป็นวิศกร ไฟฟ้าสื่อสารของการสื่อสารแห่งประเทศไทย
Early การสื่อสารแห่งประเทศไทยปี 2546
0-2435-0189...ทายาทครูดนตรีไทย และศิลปะไทย
334พล.อ. สุทัศน์ ฤทธิสมิต
14967/06
13 ต.ค.249370/155 หมู่บ้านประชานิเวศน์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดประทรวงกลาโหม (เม.ย.2552เตรียมทหาร นตท.-10-2971 (ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านปัจจุบัน)
335รศ. ดร.สุทัศน์ สุบินประเสริฐ
15173/06
26 ก.ย.2493 386 ซอยพัฒนะช่าง ถนนพรานนก แขวงศิริราช บางกอกน้อย กทม.10700เคยเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัรามคำแหงดร.สุทัศน์ฯ เคยศึกษาและทำงานวิจัยอยู่ที่สวีเดน 18 ปี
336ร.ศ. สุธีย์ ศุภนิตย์
15226/06
180/33 หมู่บ้านศานตินิเวศน์ ถนนเพชรเกษม ซอย 55 แขวง/เขต บางแคเหนือกทม.10160เคยเป็นคณะบดี คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสต081-859-6663 , 02-4542967(กุหลาบโรย)
337สุธรรม วิทยะเกริกไกร (แก่/แป๊ะ)
14973/06
204 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ กทม.10100ผจก.ห.จ.ก.ศรีสัมพันธิ์กลการ เลขที่ 204 ถนนบริพัตรเขตป้อมปราบ กทม.1010008-1936-9927 ,02-2264888 , 02-2210042งานส่วนใหญ่ ซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุตสาหกรรม
338น.พ.สุธี ธิติมุธา
15195/06
9 ม.ค.249310 ซอยสวนดอก 3 ถนนสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000ตำแหน่งสุดท้าย สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์08-1951-1019รับราชการเป็นสาธารณสุข จังหวัดลำพูนหลายปี ก่อนย้ายไปเพชรบูรณ์
339อาจารย์ สุพงศ์ เพชรสม
14949/06
4 เม.ย.2492 30/89 หมู่ที่ 1 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทุรี จังหวัดนนทบุรี11000 ตำแหน่งสุดท้าย อาจารย์ภาควิชาไฟฟ้าวิทยาลัยเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้พระนครเหนือ 081-933-5170 ,02-4474223
340สุพจน์ พรไพบูลย์
14891/06
5 ก.ย.249348 ซอยอิสรภาพ 28 ใกล้สะพานเจริญพาส ถนนอิสรภาพ บางกอกใหญ่ กทม.10600 เคยเป็น หัวหน้าฝ่ายรางวัด หลายจังหวัดสุดท้าย สำนักงานที่ดิน จังหวัด สระบุรี090-3321378
341สุพรรณ พาณิชย์ปฐม
16006/09
(ตรวจสอบครั้งสุดท้ายปี 2548
ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล)
ขาดการติดต่อเพื่อนฝูง
ทราบว่าอยู่ที่ รัฐ Colorado U.S.A.
342พ.ต.อ.สุรกานต์ วิชยานนท์
15027/06
27ธ.ค.249350 ถนนรามคำแหง ซอย 14 หัวหมากบางกะปิ กทม.10240ตำแหน่งสุดท้าย ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธร 2 ชลบุรี038-278201-2 (กุหลาบโรย)

เตรียมทหารรุ่น 11 นายร้อยตำรวจสามพรานรุ่น 27
343ร.ท.สุรจิตร์ สุวรรณางกูร
14999/06
528 หมู่ที่ 7 ถนนพิบูลย์ ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
หลังจากรับราชการทหาร กลับทำงานไร่ที่ หัวหิน ทำไร่สัปปะรดส่งโรงงาน,ทำไร่มะเขื้อเทศส่งโรงงานทำน้ำมะเขือเทศเข้มข้นส่ง ให้ บมจ.เกษตรอิสาน ฯ
สุดท้ายลาออกจาก บมจ.เกษตรอิสาน
ปี 2541 เปิด Mini Market ที่ จ.อุดรธานี,
08-1964-5925คุณสุรจิตร์ จบม.เกษตรศาสตร์ รุ่น 28
344พ.ต.อ.สุรชัย แบบประเสริฐ
15040/06
29 ต.ค.249350/147 หมู่บ้าน ไลด์บางกอก บูโลวาร์ด ซอย 19 ถนนรามอินทรา ซอย 65 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230ตำแหน่งสุดท้าย รองผู้บังคับการกองบิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
08-1866-4115
345เภสัชกร สุรชัย ตรงจิตต์ธรรม
14923/06
1ก.ค.24913597/205 ซอยแฉล้มอุทิศ 2 ถนน (ซอย) ประดู่ 1 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กทม.10120 เคยเปิดร้ายขายยา ชื่อ ร้านแก้มแก้ว เภสัช02-2893891, 02-4637918 ...ภายหลังทราบว่า ปิดร้านแล้ว
หลังภริยาเสียชีวิต
**ศิษย์เก่าพยาบาลปริญญา (ศิริราช) ม.มหิดล
346สุรชัย ณ เชียงใหม่
15032/06
21ต.ค.2493214/13 ถนนพัฒนาการแขวงสวนหลวง เขตประเวศ กทม.10250
ร้านสิบยนต์ ขายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทุกชนิด081-506-8197, 085-9008719(กุหลาบโรย)
347สุรชัย
14688/05
22 เม.ย.249324/15 ม.5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000ตำแหน่งสุดท้าย ผ.อ. สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2 (ศรีราชา)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช0-39452074 , 08-1667-3122...บ้านอยู่จันทบุรี ปี2550 ย้ายมาเป็น หัวหน้า สนง.อุทยานแห่งชาติ เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมาก
จ.ตราด,ปี 2551 ผ.อ.สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2
348สุรชัย โมราราษฏร์
15008/06
25 พ.ย.2493REST. 1125 HEATHERFIELD LANE, GLENVIEW , ILLINOIS 60025 U.S.A.
Ext.Controller ของ ธนาคาร OAK PARK BANK CHICACO
Tel 008-1- [847] 729-3411 (Home U.S.A.)E:Mail : SMORA999@HotMail.Com
(ข้อมูล / นายแพทย์ ธีระกุล โมราราษฎร์ พี่ชาย และ Ms.BEE MORARAS ลูกสาว )
349นายแพทย์ สุรชาติ หฤทัยถาวร
14926/06
15 เม.ย.2494คลินิกหมอสุรชาติ 16/1 ถ.ผลประสิทธิ์ ต.ตลาด อ.ท่าใหม่ จ.จันทรบุรี 22120
ตำแหน่งสุดท้าย รอง ผ.อ. ร.พ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.จันทรบุรี039-431164
350สุรพงศ์ อิศรวิริยะกุล
15156/06
5/184 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ (ซอยชัยพฤกษ์ 37)ถนนวัชรพล เขตบางเขน กทม.10220 เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินชัยพงค์ จำกัด***0-2318-3477 ,08-63287564
351สุรพงษ์ สุดลาภา
15177/ 06
2 มี.ค.2493 29/132 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210(ทะเบียนบ้าน)
ทำสวนมะพร้าวริมทะเล/ริมถนนเพชรเกษม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันฑ์08-4047-7168(ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2512 )
352สุรพล ใบสมุทร
15010/06
22 ม.ย.249230 ซอยเพชรเกษม 55 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.10160ประธานกรรมการ บจ.SUN CERA
เลขที่ 358 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแพ้ว-นครปฐม ตำบล ดอนยายหอม อำเภอเมือง นครปฐม 73000
0-2413-4375, 0-2454-3133 ,08-1866-6490บริษัท Sun Cera ได้การ รับรองเป็นบริษัท ธรรมมาธิบาล จากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
353สุรพล วิริยะเสถียร
15200/06
26 ต.ค.249288 หมู่บ้าน สารินปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก ซอย 66 แขวง/เขต บางซื่อ กทม.10800เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ P.S.N. Captital Partners Ltd
เคยเป็นผู้จัดการกองทุนจัดการรวม ฯ
(กุหลาบโรย)
354สุรพล วีระพงษ์
15150/06
1พ.ย.2493 36 ซอยเจริญนคร 78 ถนนเจริญนครบุคคโล คลองสาน กทม. 10600เคยเป็นวิศวกร บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด (SIAM TINPLATE -ในเครือ Sumitomo Nippon Steel)081-6514800, 081-8629417Early Retired จาก ที่ทำงานเดิมแล้ว เมื่ออายุ 55 ปี ได้ต่อ สัญญาตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัท
355สุรพล สุทธิชาโต
14974/06
12 ธ.ค.2493274/12 ซอยจรัลสนิทวงค์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยกทม.10700ร้าน PHOTO ZONE ศูนย์การค้าวังบูรพา ถนนมหาชัย กทม.102000-2331-4222, 08-1331-5528 ,08-1311-5528
356สุรพันธ์ รามณรงค์(เม่น-BEN)
15071/06
9ธ.ค.2492No. 4209 – West.Vogel Ave. Phoenix, A.Z. 85051 U.S.A.เป็นวิศกรอาวุโส (P.E.) ตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐ(เดินทาง ระหว่าง เมืองไทย และสหรัฐ มีบ้านที่ Indiana , Arizona )
602 264642E-Mail : Ramnarong@ cox .net
357สุรศักดิ์ กุศลปฏิการ
16011/09
7 ต.ค.2490158 ซอยจำเนียรสุข ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600วิศวกรโยธา ทำงานวิชาชีพอิสระ มีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง08-1850-8668 ,0-2466-3098 , 0-2466-5921
358รศ.ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ
15207/06
79/49 หมู่บ้านศุภลัยวิลล์ วงแหวนรัตนธิเบศร์ ม.10 คลองถนน ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140เคยเป็นรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และเคยเป็นคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์ ม. วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160081-987-0662จบ Doctor Germany ศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาและทำงานสอนในมหาวิทยาลัย สหรัฐกว่า 20 ปี กลับเมืองไทย ปี 2535 ช่วย ศจ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้านร่วมก่อตั้งหลักสูตรของ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น(คณะวิทยาศาสตร์) ของจุฬาลงกรณ์ ฯ ปี 2547
E-Mail : VSURASI@WU.AC.TH
359ดร.สุรัช พงษ์พิพัฒน์พานิช
16033/09
16 พ.ย.2493100/163 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านมณียา ถนนรัตนาธิเบศ ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 เคยสอนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการม. วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 801600-2985-8818 ,084-975-1818เคย สอนที่ ม.เกษตรศาสตร์ , ม.นเรศวร, ม.เชียงใหม่
360น.พ.สุรัติ เล็กอุทัย (มะจึ)
15025/06
15 ถนนบรมราชชนนี ซอย 111 แขวงศาลาธรรมสพฌ์ เขตทวีวัฒนา กทม. 10170เคยเป็น ผ.อ./ร.พ. ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี 70130 (เคยเป็นที่ปรึกษา กระทรวงฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
คลีนิกหมอสุรัติ ตลาดดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
08-1837-9727
361สุวรรณ ราชศิริส่งศรี
14995/06
29 ต.ค.249299/ 9 หมู่ที่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 บริษัท สุวรรณซัพพลายศิลปะอมตะ จำกัด 08-1667-0885เคย เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ราชบุรี ปี 2550-2555
362สุวิทย์ หวังวัฒนานุกูล
15020/06
5 เม.ย.2492 301/7 ซอยลาดพร้าว 35/1 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม 10900
นำเข้า/ส่งออก สินค้าตามคำสั่งซื้อขาย08-1850-6551
363สุวัฒน์ ด่านวนิช 15148/0610 มี.ค.249352/179 ซอยพหลโยธิน 45 (เกษตรศาสตร์ 6) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เคยเป็นผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ ของหน่วยงานเช่น บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด(มหาชน) , และ บริษัท ในเครือปูนซิเมนต์ไทย092-2763016(กุหลาบโรย)
364เสกสรร ปาลวัฒน์วิไชย
16039/09
26/22 ม.พฤกษชาติซอย 26 ถ.รามคำแหง 118 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240 ตำแหน่งสุดท้าย นายอำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัด กาญจนบุรี 711708-1814-7732
365ร.ศ.เสถียร วงศ์สารประเสริฐ
14945/06
19 ต.ค. 2492 62/6 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 ม. 4 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230เคยเป็นอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย0-2578-1738
366เสถียร สุขประเสริฐ
14960/06
7 ธ.ค.2493 4/159 ซอยนวมินทร์ 68 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
08-1725-4070เสถียร เคยได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์
367เสรีวัฒน์ เจริญทรัพย์ (หัวลิง)
15014/06
2 มิ.ย.2493 326/233 หมู่ที่ 8 ลัดดาเฮ้าส์ ถนนสุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 เคยเป็นผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมัน (Owner Manager of Green Fuel Projet Euro-4)
(บริษัท ESSO Standard (Thailand) จำกัด
085-4887193 ,0-3832-7042
368แสงไทย วุฒยาภาธีรกุล (แซ่ตั้ง)
14994/06
18 ต.ค.249299/138 หมู่บ้าน Park way Home ถนนราษฎร์พัฒนา 22 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240 เคยเป็น ผ.จ.ก. ธ.พาณิชย์ Early ปี 2542087-9100127
369โสมชาต โสมกุล
15145/06
86/4 ตรอกวัดราชสิทธา ถนนอิสรภาพ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600
Rest. 13622 Taylor ct Plainfield ,ILLINOIS 60544 U.S.A.
เป็นวิศวกร สาขา Clinical Engineering ที่รัฐ ILLINOIS U.S.A.Tel. 1-708-4243570E-Mail : SOMKUL @ MSN.COM. / เมืองไทยเดือน ธ.ค.ทุกปี
370โสรัจจ์ คัมภิรานนท์
15995/09
18 มี.ค.2493 64/57 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย แขวง/เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เคยเป็นวิศวกร10 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ0-2883-8517
371อดิศร สุชาคำ
15002/06
28 พ.ย.2492 96/6 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม บางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กทม.10160Early จากตำแหน่ง ผู้จัดการธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สาขาถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี 101100-2455-9201ภริยาอาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียน สังกัดกทม.
372อดิศร สุวัจนานนท์ (แป๊ะ,สอน)
15096/06
5 ธ.ค.24933/1 ซอยสุขุมวิท 47(บ้านดอน) ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตวัฒนา กทม.10110เคยเป็นกรรมการผู้จัดการ บมจ. สปอร์ต สปอต 2000 (บริษัทในเครือสหกรุ๊ป)
เคยทำโครงการพัฒนาที่ดิน/ Apartment ระดับ 5 ดาว สำนักงานที่ตึก อิตัลไทย ถนนเพชรบุรี กทม
08-1696-5517 , 02-258-9189ทำธุรกิจ Apartment และพัฒนาที่ดิน สุขุมวิท ซอย 47 และ พัฒนา เกาะหมาก
E-Mail : ADISORN@MOZART.INET.CO.TH
373อนุรักษ์ สุธีธร
15155/06
113 ซ.ศุภราช ถ.พหลโยธิน สามเสนใน กทม.10400 เคยเป็นผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ ฯ หลายสาขา
เป็นผู้อำนวยการฝ่าย และ กรรมการผู้จัดการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ทวี จำกัด(มหาชน)
08-1917-5700 , 08-1615-0918..(เพื่อนๆยังจำประธานรุ่นท่านนี้ได้ดีผลงาน
จัดงานGala Dinner หาเงินให้ ร.ร.สิบแปดล้านบาท,
ฝากขอบคุณ ที่ได้จัดงานเลี้ยงรุ่น OSK-82 ที่บ้าน ปุ๊ )
374อนันต์ แสนโกวินกุล
15134/06
19 พ.ย.249156 ซอยวัดสุทธาวาศ ถนนรัชดา-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม.10600 เคยศึกษาและทำงานที่เมือง BEAVERHILL Holliwood
CALLIFORNIA U.S.A. นานกว่า 20 ปี และ
กลับมาใช้บำนาญ $$$$ ในเมืองไทย
098-3986663
375อภิสิทธิ์ กมลศักดิ์กำจร
16030/09
103 ซอยวัดอรุณ 1 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ บางกอกใหญ่ กทม.10600 เคยเป็น ผ.อ.ฝ่ายอาวุโส ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)0-2465-1886 ,08-1875-4941(กุหลาบโรย)
376อภิชัย วิชัยธนพัฒน์
14434/05
10 ม.ค.2492105 ซอยรามคำแหง 48 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย บริษัท ป.ต.ท.จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
...(ชอบสะสมรถยนต์)
377อภิรัฐ สุรเชษฐ
15149/06
33/8 ม.4 ซอยมัยลาภ ถ.รามอินทรา บางเขน กทม.10220เคยเป็นรองผู้อำนวยการ ร.พ.เซนต์หลุยส์ และ ผจก. ฝ่ายบัญชี – การเงินและสังคม ร.พ.เซนต์หลุยส์ ถนนสาธรใต้ กทม.10120 โทร. 02-6755000 02-5106588 , 08-1659-8738อภิรัฐ เคยเป็น ผจก. ธนาคาร ไทยธนุ จำกัด สาขาวังบูรพา
378อภิชาต แย้มศรีบัว (EDDY)
15000/06
29/2 หมู่ที่ 3 วิภาวดีรังสิต ซอย 60 แยก 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210ตำแหน่งสุดท้ายทำงานที่ สำนักงานป้อมกันและปราบปราม กรมศุลกากรณ์
379อภิชาต สุขสว่าง
16035/09
14 เม.ย.24946/19 หมู่ที่ 6 ตำบล โป่ง อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ตั้งสำนักงานทนายความ ที่ จ.ชัยนาท ต่อมาย้ายมาทำการพัฒนาที่ดินที่พัทยา (ตามที่อยู่นี้ )098-7033763
380อภิวัฒน์ โควินทรานนท์
15202/06
94/356 ถนนเพชรเกษม ซอย 94 แขวง บางแคเหนือ เขตภาษีเจริญ กทม.10160ตำแหน่งสุดท้าย ผจก.ฝ่ายขายโครงการ บมจ. มิตซุบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา086-380-2364 , 0-2444-0077E-Mail : APIVAT@MKY. MEAP.COM,
WWW.MITSUBISHI-KYTW.CO.TH
381อรรถศาสตร์ วัฒนะคีรี
15642/08
23ส.ค.2493112/104 หมู่ที่ 4 ซอยเรวดี 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เคยเป็น ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์0-2580-1391 , 08-1874-0717
382อ้อง ตันตินิพันธุ์กุล
15143/06
16 พ.ค.2490139/218 ม.สิรินทร์เฮ้าส์ ม.3 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10220เคยทำงานที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯ ปี 2545 ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัว08-1194-4535, 086-3318868
383อัครเดช เสนีวงค์ ณ อยุธยา
15230/06
11 มิ.ย.24925/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซอยศูนย์วิจัย 47 แยก 5 เขตห้วยขวาง กทม.10310เคยทำงานเป็นการตลาด/ศิลปกรรม ให้กับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ส่งออกสินค้า และผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ต่างๆ064-2196999
384อัญญวิชช (อนุชิต) วรกิตติพัฒน์
14880/06
15ม.ค.249230 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี 15000
โรงงานขนมเปียะ ตั้งชุนเฮียง
เลขที่ 30 หมู่ที่ 8 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
036-413528 , 089-9643731....มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ภายหลัง
385อำนาจ นาคะนาท (แมว)
15085/06
5 มี.ค.2492 37 / 8 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 เคยทำงานทะเบียนรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล02-588-3446 , 086-094-8371
386อาทร เจริญหลาย
15648/08
25 พ.ค.249129 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 44 (สุภาร่วม) บางซื่อ กทม.10800เคยเป็น ผู้จัดการองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ญี่ปุ่น JAPAN CO-OPERATION AGENCY (JICA)
เคยเป็น ผู้จัดการ สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
081-6666713เป็นผู้จัดคนไทยคนแรกคนเดียวของ JICA
387อาคม เวทย์สุภาสุข
16015/09
21 พ.ค. 24916/223 หมู่ที่ 6 ม.พนมนคร ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.10230 เป็นข้าราชการ ตำแหน่งสุดท้าย นักวิชาการ 8 ว. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธ์ถนนพหลโยธิน กทม.10230จบ ม.เกษตรศาสตร์ รุ่น28/คณะวนศาสตร์ รุ่น 32
388อาคม สุขะพละ
15231/06
12 ม.ค.24937/1 ซอย สุทธพงษ์ 1 ถนน สุทธิสาร แขวงรัชดา เขต ดินแดง กทม.10320เคยเป็นผู้จัดการ สาขาของบริษัทต่างประเทศ0-2693-6099 , 0-2275-9135 , 08-1833-7117
389อิทธิพัทธ์ (สุจินต์) วัฒนาเขมาภิรัต
16019/09
2/488 ม.อยู่เจริญ ถนนพหลโยธินซอย 40 ลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 ผู้เชี่ยวชาญกิจการโทรคมนาคมไร้สาย
(เคยเป็นวิศวกรและผู้จัดการโครงการหลายประเทศเช่นUSA,CHINA,TAIWAN,CAMBODIA,LAOS,VIETNAM,
Middle East,Norway,Sweden ,USSR
08-1513-6595ปัจจุบันบวชเป็นพระตลอดชีวิต ที่วัดเทพศิรินทร์ ภริยา คุณณัฐพร สะสมทรัพย์ เป็นชาวนครสวรรค์ มีบุตรธิดา 2 คน จบการศึกษาแล้วทั้งคู่ ไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกา
390อำนาจ อินทรธานี
15137/06
20 มี.ค. 2492 52/6 ซอยภิรมณ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 0-2447-0245 , 08-9661-3853
391อิทธิชาติ(ศุภวาล) คล่องสั่งสอน (ซุป)
15030/06
204/19 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 6 เขตหลักสี่ กทม.10210 เคยทำงานธนาคาร ฯ เคยทำงานประเมินทรัพย์สินบริษัท S @ P APPRISAL จำกัด ปัจจุบัน นักประเมินอิสระ08-1291-8078
392น.พ.อุทัย ตันสุวรรณ
14941/06
17/1 ถนนเทศาประดิษฐ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000เคยดำรงตำแหน่งสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
ประธานชมรมผู้เกษียณ อายุ ร.พ.นครพนม
081-295-0617ย้ายมาเมื่อ ก.พ.2550 เป็น สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เดิม เป็น รอง ผ.อ.ร.พ.นครพนม
393เอกมล มนัสวานิช
15061/06
21 เม.ย.249429/98 ซอยอนุมานราชธน ถนนสุริยวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.10500ตำแหน่งสุดท้าย ที่ปรึกษาสำนักกฎหมาย สยามนิติ บริษัทในเครือของบมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
0-2477-1155 **บางครั้งใช้ชีวิตต่างในประเทศ กับครอบครัว
นักการทูต และดูแลบุตรชาย
394โอสถ สาครินทร์
15050/06
27เม.ย.2492 3 ถนนรัตวิบูลย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เคยทำการค้าวัสดุอุปกรณ์ และหนังสือเรียนในจังหวัดต่างๆในภาคใต้หลายจังหวัด08-7394-4184 ,074-233270....มีบุตร 3 คนรับช่วงต่อไปทำ
Contact Social