บันทึกจากใจคนทำหนังสือรุ่น OSK82

สุวิชาโน

บันทึกจากใจคนทำหนังสือ สวนกุหลาบ 82

( เล่มพิมพ์ ปี พ.ศ. 2523 , 2542 , 2548 , 2560 , 2563, 2565)
หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มที่ 6 ที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2565…..เล่มแรก(1) ปี 2523 ใช้รวบรวมและพิมพ์กระดาษไข โรเนียว เย็บรวมเล่ม 250 เล่ม แจกให้เพื่อนวันเลี้ยงรุ่น ที่สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ       พ.ศ.2523….เล่มที่ 2 ปี 2542  ปกรูปตึกยาวกระดาษสีชมพู จัดถ่ายเอกสารมีรูปพอให้เห็นว่าใครเป็นใครพิมพ์ 250 เล่ม แจกเพื่อนๆ (ทั้งสองเล่มเป็นส่งให้ ประสงค์ เข้าหน้าปกนอกเล่มให้ดูดีขึ้น)……เล่มที่ 3 ปี พ.ศ.2548  เล่มเล็กสีน้ำตาล ปกรูปทางเดินตึกยาวมีข้อมูลค่อนข้างมากพอ ข้อมูลจัดลงคอมพิวเตอร์ มีรูปสมัยเด็ก(ม.ศ.3)ด้วยได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ประสงค์ พิมพ์มาให้ 500 เล่มแจกเพื่อนๆ ที่มาในงานเมื่อ 30 เม.ย. 2548 พร้อมส่งให้เพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนที่เหลือแจกให้ครูอาจารย์หลายท่านและห้องสมุด ร.ร.สวนกุหลาบ….., เล่มที่ 4 พ.ศ.2560ได้จัดพิมพ์อีกจำนวนหนึ่ง พิมพ์สี (Ink Jet)  แจกเพื่อนๆ อีกบ้าง..เล่มที่ 5 ปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการรุ่น82/63 โดย วิทวัส พรกุล ประธานฯและคณะกรรมการ มอบให้ข้าพเจ้าจัดทำเร่งด่วน จึงได้จัดพิมพ์เพียง 100 เล่ม แจกจ่ายในงานเลี้ยงที่อาคาร แกรนด์ ศุภาลัย ทาวเวอร์  ถนนพระราม 3 วันที่ 24 ส.ค.2563(ข้าพเจ้าพิมพ์เพิ่มเองอีก 35 เล่มแจกเพื่อนสนิทมิตรสหาย) ปลายปี 2564 ท่านประธาน วิทวัส พรกุล มีความประสงค์ให้เพื่อนได้ค้นหาทาง WWW-OSK-82 เพื่อสะดวกในการค้นหา เลยตัดสาระบางส่วนเหลือแต่ที่ปรากฏเท่านั้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยขึ้น การรวบรวมครั้งนี้ใช้เวลานาน 40 กว่าปี พยายามค้นหาเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศเหนื่อยพร้อมสนุกกับงานและรายจ่ายส่วนตัวที่ตามมาบ้าง เพื่อพวกเราลูกๆ เรา และทุกคนในครอบครัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นานแห่งความสัมพันธ์ของครอบครัวสวนกุหลาบรุ่น 82 หลังจากพวกเราอายุเกิน 71 ปีแล้ว เป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลพยายามแก้ไขเพิ่มเติม จากข้อมูลเดิมตลอดมา เพื่อให้ทันการมากที่สุด เพื่อนๆพบข้อบกพร่องใดๆ ขอคำแนะนำและท้วงติงจากเพื่อนๆ ขออภัยในความผิดพลาดหากพบเห็นกรุณาส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่คณะกรรมการเพื่อที่จะพิมพ์เล่มต่อไปปลายปี พ.ศ.2565  

คณะกรรมการชมรมสวนกุหลาบ 82/63

 
 1.  วิทวัส    พรกุล   ประธานชมรมสวนกุหลาบ 82/63 และ คณะกรรมการ ประกอบด้วย
 2.  ธานี    บุนนาค
 3. รังสรรค    จรูญพร
 4. ณรงค์    พรหมลักขโณ
 5. วิจักร    เต็งอำนวย
 6. พล    หิรัญศิริ
 7. วรเวทย์    วินิตเนตยานนท์
 8. สุรพล    สุทธิชาโต
 9. นภดล    เจนนภา
 10. อภิวัฒน์    โควินทรานนท์
 11. ฉัตรชัย    พราหมแก้ว
 12. กิจจา    นาคสมภพ
 

คณะที่ปรึกษา ชมรมสวนกุหลาบ 82/63

                        ประกอบด้วย
 1. จุมพล     มั่นหมาย
 2. ประทีป     ตั้งมติธรรม
 3. วันชัย     ตันติกุล
 4. ภาวิต     ปุญญฤทธ์

      ลงชื่อ  นายกิจจา  นาคสมภพ ผู้พิมพ์/โฆษณา ( 6 ธ.ค.2564
(สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย)

โทร. 087-0040444, Line 081-3561873, E-Mail : Kijjalawye@gmail.com
Contact Social